Vrederick van Muijden

Rats

What to do against rats

Keep it clean!!

Enlarge

rat trap overview -

Nodige aanbevelingen van de ratten:

- Allereerst veel Lavendel planten daar houden ze niet van.

- Dichtmaken van gaten in het gebouw (bij leidingen etc.) met staalwol, fijn kippengaas, drempels en diepe vulling van grint.

- Ergens is een lek in de riolering, er is een hol naast de septictank dus die ga ik uitgraven om de verbinding tussen de de vetput en tank te checken. Anders moeten we een check laten doen met een cameratje door de leiding. Dit schijnt niet heel duur te zijn in Amsterdam.

- Snoeien van de bossage aan de portocabin kant. Nu is daar een te grote veilige loop plek en ontmoetingsplek voor ratten. Hij raad aan om de achterste helft (het deel dat tegen het gebouw staat) van de bossage weg te snoeien.

- In de gebouwde bar en keuken zitten een paar holle ruimtes gebouwd. Deze moeten goed dichtgemaakt of gevuld met stenen. (zelfde geld voor andere holle ruimtes)