1 Jan 2002

Thee en Tijdschriften

MediamaticSalon @ BABY

3 Feb 2002
3 Feb 2002

Met Jesper Juul, Winnie Terra, duo Arpeggio, Paul Perry en Gabriele.

Enlarge

paulperry -

MediamaticSalon met presentaties van Jesper Juul (DK) over het online tijdschrift Games Studies, Winnie Terra (NL) over het blad Catalogue en Paul Perry (CAN/NL) over het fenomeen weblog. Tussendoor High Tea en Salonmuziek.

Game Studies is het eerste academische tijdschrift voor computergames-onderzoek. Vóór dit Scandinavische initiatief in juli 2001 online ging, had de redactie lange discussies over de vraag of het in druk moest verschijnen, in elektronische vorm of in beide. Redacteur Jesper Juul (DK) ging in op de rol van uitgeverijen en peer reviews in de academische wereld, en de mogelijkheden die het world wide web biedt.

High Tea: achtergronden en uitleg door Gabriele van tearoom Greenwoods.

Enlarge

Uitnodiging MediamaticSalon@BABY - 3 feb 2002

Concentratie, overzicht, rust... Zo brengt het tijdschrift Catalogue zichzelf onder de aandacht. In de hausse aan glossy, catchy en trendy tijdschriften over kunst en cultuur wil Catalogue een tegenwicht bieden: geen snelle, summiere en gefragmenteerde informatie, maar thematische diepgang en reflectie. Redactielid Winnie Terra liet zien hoe ze dit probeert waar te maken.

Enlarge

hightea -

Salonmuziek door het duo Arpeggio.

Paul Perry begon in 1998 op het web (alamut.com ) dagelijks verslag te doen van zaken die zijn aandacht trokken. Deze uitdrukkingsvorm is inmiddels een bloeiend genre: de weblog. Er zijn nu duizenden mensen die een weblog bijhouden. Het is een mengeling van dagboek, agenda en open brief aan vrienden en collega's. Is de weblog op te vatten als één oneindige conversatie? Perry's verhaal ging over wat hij weet en niet weet.