1 Jan 2003

Poetry International Web

Een website voor gedichten en dichters. www.poetryinternational.org is door Mediamatic ontworpen en gebouwd op basis van de anyMeta techniek.

www.poetryinternational.org/

De website maakt het mogelijk om associatief dichters en gedichten uit verschillende landen te leren kennen dankzij het bij Mediamatic ontwikkelde anyMeta. Deze techniek wordt ook toegepast voor het tijdschrift Mediamatic.net.


anyMeta is een geavanceerd contentmanagementsysteem dat het mogelijk maakt om redacteuren bijdrages te laten plaatsen en ze onderling te linken. Redacties in 12 verschillende landen en een overkoepelende redactie International Magazine plaatsen gedichten met een vertaling in het Engels.


anyMeta linkt elk gedicht met andere gedichten, dichters, reviews, nieuws, agendapunten en organisaties op de site. Met anyMeta kan informatie onder redactie tussen verschillende publicaties inhoudelijk met elkaar gedeeld worden. Zoals we voor software Open Source kennen, is dit Open Content, het delen en aan elkaar verbinden van informatie.