Organization:

koers nieuw west

Kunst en cultuur

Het interventieprogramma Kunst en Cultuur van Koers Nieuw West wordt op een duurzame manier ontwikkeld, opdat na vier jaar in Amsterdam Nieuw West een culturele basis is gelegd om autonoom en met kracht cultureel verder te groeien.

Enlarge

KNW_K &C_Westbeach_filmfestival.jpg - West Beach Filmfestival aan de Sloterplas

Basis voor de interventie is het manifest “Ontwikkelen en Verbinden” van de vier portefeuillehouders Kunst en Cultuur van Nieuw West.
In het manifest wordt gesteld dat kunst en cultuur volgens drie hoofdthema’s ontwikkeld moet worden:
Educatie, Participatie en Manifestatie/ Infrastructuur.
Voor de realisatie van dit manifest is per september 2007 een intendant Kunst en Cultuur benoemd voor Nieuw West (Mira Kho en Freek van Duijn). Zij werken in opdracht van Koers Nieuw West en de betrokken portefeuillehouders het manifest uit.

Het startpunt

Nieuw West is een omvangrijk gebied met 160.000 inwoners met ongeveer 40.000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In de als Tuinstad gebouwde wijken leven meer dan honderd verschillende nationaliteiten. Zowat de helft van de inwoners heeft een niet oorspronkelijk Nederlandse achtergrond. Dit resulteert in een mix van culturele identiteiten, competenties en gemeenschappen, die weinig tot geen aansluiting vindt noch zoekt bij het leven in de centrale stad en andere stadsdelen. Veel van de bewoners van Nieuw West hebben zich teruggetrokken in lokale, soms etnische bepaalde gemeenschappen. Ze leven als het ware in hun eigen domein.
De creatieve en technologische stad ontwikkelt zich grenzeloos. Tegelijkertijd ontstaat bij burgers die niet zonder meer deel uit maken van die globale wereld, behoefte aan begrenzing van hun leefruimte. Deze problematiek is niet uniek voor Nieuw West, alle technologisch zich snel ontwikkelenden steden kennen hetzelfde vraagstuk.

Naast de sociale en ruimtelijke interventies van Koers Nieuw West, is het Kunst en Cultuurprogramma de derde peiler die bijdraagt aan (opnieuw) verbinden van het leven in de eigen gemeenschap, het leven in gemeenschappen met een andere culturele oorsprong en het leven in de stedelijke omgeving van Amsterdam als internationale stad.

Contact information

  • koers nieuw west
  • Marius Bauerstraat 30-1
  • 1006 AB
  • Amsterdam
  • NL