Pages

Een nieuwe generatie fotoboeken uit Nederland

9 Feb 2008
2 Mar 2008

Er is veel aandacht voor het fotoboek. Daarbij gaat het vooral om de geschiedenis van het medium en om gevestigde fotografen. Met de komst van internet lijkt het een achterhaald medium. Maar schijn bedriegt, want de nieuwe tentoonstelling Pages. Een nieuwe generatie fotoboeken uit Nederland getuigt van het tegendeel. Deze tentoonstelling laat zien hoe een jonge generatie fotografen in Nederland vorm geeft aan dit schijnbaar traditionele medium.

Van persoonlijke beeldverhalen, documentaire projecten en conceptuele onderzoeken tot publicaties die uitnodigen tot (inter)actie. Sommige boeken werden op eigen initiatief, en vaak in eigen beheer, gepubliceerd, andere verschenen bij een uitgever. Bij enkele publicaties wordt bijbehorend videowerk getoond. Ook worden er enkele fotomagazines gepresenteerd die een belangrijk podium bieden aan jonge Nederlandse fotografen.