Michael Samyn

Michaël Samyn is een grafisch designer die zich sinds 1995 met digitaal werk is gaan bezighouden. Hij ontwierp een aantal websites voor bedrijven en instellingen - tot zijn vroeg werk behoort onder meer de ISDM-site, zelf voornamelijk een verzameling van links naar webpagina's die qua vorm en/of inhoud experimenteel en vernieuwend zijn. Samyns design voor de ISDM-site haalt het onderste uit de kan wat de mogelijkheden van de toenmalige versies van HTML en Netscape betreft. Verder is hij ook met andere vormen van multimedia-design bezig, voornamelijk experimenten met Director en CD-ROM.

Naast deze projecten, die in essentie allemaal te maken hebben met interface design, maakt Samyn ook webkunst. De grens tussen beide is moeilijk te trekken. Op www.zuper.com, zijn digitale portfolio, toont hij een verzameling van beide vormen door elkaar. In essentie houdt hij zich bezig met de interface, de vormgeving van de interactie tussen mens en computer, met de nadruk op de emotionele en sensuele aspecten ervan. De courantste vormen van interface-ontwerp - de meeste CD-ROMs, programma-interfaces en ook webpagina's - zijn kleurloos en ongeïnspireerd, vaak nog ontworpen volgens de procédés van het gedrukte medium; hier stelt Samyn een flamboyant, vernieuwend oeuvre tegenover op de grens van kunst, design en kitsch. Zijn werk is altijd visueel verbluffend en grensverleggend.

Van bugs (programmeerfouten) in de gangbare versies van Netscape en Explorer maakt "Z" dankbaar gebruik; een grappig voorbeeld hiervan is The Church of the Multiple Body Tag, een site waarin hij speciale effecten creëert die enkel in Netscape 1.1 zichtbaar zijn, omdat dit programma een bug bevat die het mogelijk maakt om de <BODY>-tag (een HTML-code waarin de kleuren en achtergrond van het document bepaald worden) tweemaal te definiëren. Met dit projectje levert hij kritiek op het feit dat deze (voor hem interessante) bug in nieuwere Netscape-versies niet overgenomen werd.

Samyns werk toont aan dat innovatie en interessante oplossingen in multimedia veelal afkomstig zijn van designers die weinig of geen artistieke, academische opleiding genoten hebben maar het medium zelf als uitdaging beschouwen. Vernieuwende multimedia-toepassingen missen soms inhoud en zijn bijzonder formalistisch, maar daardoor ook toegankelijk en speels. Samyn: "Het speelse verbetert in veel gevallen de overdracht van de informatie. Humor en ironie zijn niet zelden nodig om de communicatie tot stand te brengen."

Contact information

  • Michael Samyn