Slotbijeenkomst CanonRO.nl

30 Jun 2010

Op woensdag 30 juni zal de Canon van de Ruimtelijke Ordening (CanonRO.nl) worden gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

De CanonRO.nl is tot stand gekomen na een uniek proces waarbij RO-vakgenoten en andere geïnteresseerden via werksessies in het land en via internet hun invloed konden uitoefenen. Het laatste woord was aan een vakjury, onder voorzitterschap van prof. Riek Bakker. Zij zal het eindresultaat van dit proces presenteren aan o.a. minister Tineke Huizinga.Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen aan leden van de vakjury en voor een inhoudelijk debat met de zaal. Hierbij zal de vraag centraal staan welke lessen de CanonRO.nl voor de toekomst van de ruimtelijke ordening oplevert. 
Je kunt de slotbijeenkomst kosteloos bijwonen. Stuur hiervoor een mail naar Marjolein Stamsnijder (Nirov). Kijk voor meer informatie op www.canonro.nl