1 jan 2004

Sterke Verhalen op het Web

Amsterdams Historisch Museum

25 mrt 2004
25 mrt 2004

Lezingenmiddag op 25 maart met Bert Mulder, Martien Kuitenbrouwer, Chris Keulemans, Mila Ernst en Christina Mercken.

Het Geheugen van Oost www.geheugenvanoost.nl , een initiatief van het Amsterdams Historisch Museum en Buurtonline, won op 28 november jongstleden de prijs voor het 'Beste Project van een Digitaal Trapveld 2003'. De website bevat honderden verhalen van (voormalige) buurtbewoners van Amsterdam Oost. De verhalen zijn opgetekend door een groep van zo'n 30 vrijwilligers. De prijs is aanleiding voor het organiseren van een lezingenmiddag op donderdag 25 maart. Het programma behandelt verhalen in gemeenschappen en de rol die nieuwe media daarin kunnen spelen. Thema’s die aan de orde komen zijn het delen van kennis, sociale cohesie en collectief geheugen.

De middag is bestemd voor politici, bestuurders en beleidsmakers van lokale overheden en organisaties waarin het delen van ervaring en kennis een centrale plaats inneemt. De middag wordt georganiseerd door het Amsterdams Historisch Museum en Mediamatic.

De sprekers zijn Bert Mulder (partner in de Informatiewerkplaats), Martien Kuitenbrouwer (Hoofd Projecten Welzijn, Onderwijs en Sport van Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer), Chris Keulemans (Schrijver), Mila Ernst (Hoofd Educatieve Afdeling van het Amsterdams Historisch Museum) en Christina Mercken (Eindredacteur van geheugenvanoost.nl).

Een inschrijving voor de lezing kost €20 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. De middag vindt plaats op donderdagmiddag 25 maart om 15:00 in het Amsterdams Historisch Museum, Nieuwezijdsvoorburgwal 357 in Amsterdam. De zaal is open om 14.30 uur.