book: Steven Holtzman 1 aug 1995

Digital Mantras

The Languages of Abstract and Digital Worlds

Steven Holtzman synthetiseert ideeën uit een aantal verschillende disciplines om tot een nieuwe filosofie van creativiteit te komen voor het digitale tijdperk.

Computer technologie maakt het mogelijk om je op een nieuwe manier uit te drukken, dit is al ontdekt door subculturen als kunstenaars, muzikanten, virtual reality liefhebbers, en cyberpunks. Holtzman vermengt ideeën uit de muziek, computers, kunst en filosofie, met biografische en historische anekdotes en mystiek en geeft ons nieuwe manieren om computers te gebruiken in een creatief proces. Hij laat zien hoe computers het creëer proces veranderen en onthult de spannende mogelijkheden voor geheel nieuwe vormen van expressie. In het boek presenteert hij afleveringen uit een mystieke reis waarin Holtzman op zoek is naar een nieuwe esthetiek.

Holtzman onderzoekt de aanwezigheid en het gebruik van structuur in uitlopende gebieden zoals de ontwikkeling van oude menselijke taal, de filosofie van de boeddhistische monnik Nagarjuna en de linguïst Ferdinand de Saussure, de muziek van Arnold Schonberg en Anton Webern, de schilderijen van Wassily Kandinsky, en de baanbrekende grammatica van Panini en Noam Chomsky. Hij wendt zich tot het gebruik van computers voor het bouwen van abstracte en virtuele werelden op het gebied van taal, muziek, kunst, virtual reality, en enquêtes van het werk van kunstmatige intelligentie pionier Terry Winograd, componisten Gottfried Michael Koenig en Iannis Xenakis, en beeldend kunstenaar Harold Cohen. Holtzman besluit met een bespreking van de esthetische implicaties van deze nieuwe werelden. Hij introduceert het concept van de digitale expressie, samen met voorbeelden die wijzen op de vergaande mogelijkheden hiervan.

Vergroot

Voorkant Digital Mantras -

0-262-08228-4

5.1 HOLT