Be(com)ing Dutch

De tentoonstelling

15 jul 2008
14 sep 2008

De tentoonstelling Be(com)ing Dutch is onderdeel van een grootschalig project dat al twee jaar loopt. Gedurende die tijd heeft het museum zich gericht op datgene wat in Nederland gevoelige kwesties zijn geworden, zoals identiteit, nationaliteit, burgerschap en sociale cohesie. In die twee jaar zijn kunstenaars, intellectuelen, politici en de inwoners van Eindhoven uitgenodigd om mogelijke antwoorden te zoeken op lastige vragen. Wat betekent het in het in de eenentwintigste eeuw om ‘Nederlands te zijn’ of ‘Nederlands te worden’?

Vergroot

All kinds of passports, but no Russian one. - Which country is best for the secret agent?

Be(com)ing Dutch neemt in Nederland een bijzondere plaats in, omdat het uitgaat van een uitgesproken politiek en maatschappelijk onderwerp en dit vertaalt naar artistieke termen. Sinds 2006, toen het Van Abbemuseum een prijs kreeg die het mogelijk maakte onze bestaande ideeën te verwezenlijken, is de discussie in Nederland over wie we zijn, waar we vandaan komen en waarheen we op weg zijn, en over normen en waarden in een globaliserende wereld nog actueler en urgenter geworden. De lange looptijd van het project maakte het in het museum mogelijk om uitvoerig met mensen van gedachten te wisselen en om grote openbare discussies zoals de Eindhoven Caucus te organiseren. Nu is het aan de kunstenaars, waarvan er velen aan alle fasen van Be(com)ing Dutch hebben deelgenomen, om u te laten zien wat ze hebben gevonden.

Tweeëntwintig van de achtendertig kunstenaars hebben voor de expositie nieuw werk gemaakt, rond drie brede richtinggevende thema’s: ‘imaginair verleden’, ‘imaginair heden’ en ‘imaginaire toekomst’.