Organisatie:

OutLINE

Outline wil kunstenaars uitdagen om zich op een andere manier te verhouden tot hun uitgangspunten dan door het produceren en presenteren van hun oeuvre.

Outline vraagt kunstenaars om aan de hand van hun fascinaties, passies of nadrukkelijke stellingnames een scenario te ontwikkelen, waarbij ze de parameters opzoeken waarbinnen hun thematiek zich beweegt.

Outline wil vooral de dialoog bevorderen, zowel tussen kunstenaars onderling, als binnen en rondom de kunst.

Outline wil een dorpsplein zijn waar kunstenaars, deskundigen uit het veld en niet-kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten.

Contact informatie

  • OutLINE
  • Oetewalerstraat 73
  • 1093 md
  • Amsterdam
  • NL
Publiseerde:

Heeft een rol in: