The Precarious State #2

Paloma Polo

4 dec 2008
4 jan 2009
  • Inkijk
  • Ruysdaelkade 2, Amsterdam
  • By
  • SKOR
  • +31206722525

In het kader van het project ‘The Precarious State’ toont SKOR bij De Inkijk een installatie van Paloma Polo. De installatie toont een tafereel dat het resultaat lijkt te zijn van een massale gebeurtenis. Een grote hoeveelheid bloemen is spontaan op een stedelijke lokatie bijeengebracht, als het fysieke overblijfsel van een gebeurtenis die verschillende verhalen oproept. Het verdrogen (en afsterven) van dit stille eerbetoon is de enig overblijvende getuigenis.

Vergroot

Paloma Polo voor The Precarious State door Skor . -

Voor het project ‘The Precarious State’ heeft SKOR de kunstenaars Eliza Newman-Saul, Paloma Polo, Katarina Zdjelar en Noa Giniger uitgenodigd werk te ontwikkelen dat reflecteert op het concept identiteit.

De nationale identiteit beheerst de publieke sfeer. Taal, nationaliteit, religie, een gemeenschappelijk verleden en gedeelde normen en waarden geven mensen het gevoel ‘erbij te horen’. In dit tijdperk van migratie en globalisering is het echter nodig na te denken over mogelijkheden tot het opbouwen van identiteit, over het wortelen in een vreemde omgeving. Volgens Nicolas Bourriaud is het tijdperk van de radicality (radical in de zin van bij de wortels horen) voorbij. Wat voor ons ligt is de figuur van de radicant: “in plaats van terug te keren tot de oorsprong, laat de radicant zijn wortels groeien terwijl hij voorwaarts beweegt.* De radicant belichaamt geen ideale structuur *, maar eerder een precarious state. Hij construeert zijn route op basis van wat hij tegenkomt.”

Het leek SKOR interessant om het begrip identiteit vanuit deze invalshoek te benaderen. De vier kunstenaars hebben dit onderwerp behandeld door de volgende vragen te hanteren: wat voor pad moet/kan iemand volgen om zijn identiteit opnieuw op te bouwen? Door welke mechanismen kan men zich deel gaan voelen van een groep? Zou De Inkijk als een space of translation (een gemeenschappelijke ruimte waarbij zowel ik als de ander mag horen volgens Bourriaud) kunnen fungeren? Met The Precarious State vraagt SKOR zich af of er nieuwe invalshoeken zijn om over identiteit na te denken.

Van 4 december 2008 tot 4 januari 2009. Opening: 4 december 2008 om 18.00 uur. Kijk ook op de SKOR website