Kunste naars initiatieven

Debat

3 nov 2002

Als sprekers zullen optreden:

Ann Demeester (directeur W 139), Alex Adriaansens (directeur V2), Erik Hobijn en Dirk van Lieshout (beeldend kunstenaars), en Thomas Peutz (directeur SMART Project Space). Tineke Reijnders (voorzitter AICA-Nederland) zal een korte inleiding houden en Janneke Wesseling(kunstcriticus NRC-Handelsblad) treedt op als moderator.

De vragen die bij dit debat centraal staan zijn: Welke plaats nemen de kunstenaarsinitiatieven op dit moment in binnen het veld van de cultuur? Welke rol spelen zij bijvoorbeeld binnen de huidige kunstproductie wanneer je in ogenschouw neemt dat steeds meer kunstenaars zelf kleinschalige initiatieven ontplooien? Hoe dienen zij zich op te stellen tegenover mogelijk subsidiegevers: moeten ze streven naar langlopende, structurele subsidies of is het huidige systeem van kortlopende, incidentele subsidies toch het beste? Welke keuze willen de initiatieven maken tussen de uitersten van commercialisering en institutionalisering? Hoe willen de initiatieven zich verhouden tot enerzijds de musea en anderzijds gevestigde instellingen voor experimentele kunst zoals De Appel en Witte de With?

Toegang gratis