BED

Gert-Jan van den Bemd en Griet Menschaert

17 jan 2009
21 mrt 2009

Van den Bemd vraagt tijdens BED mensen die woonachtig zijn in de buurt van de KunstSuper of hij hun slaapkamers mag fotograferen. Deze foto's vormen een uitgangspunt voor de tekeningen en installatie van Menschaert, die gedurende BED ter plaatse vorm krijgt: Vanuit haar tijdelijke Rotterdamse slaapkamer, de voorruimte van de KunstSuper, verkent zij hetzelfde thema van binnenuit.

Vergroot

Slaapkamer #18 door Gert-Jan van den Bemd, Grand Foulard project . -

Fotograaf Gert-Jan van den Bemd werkt al een aantal jaren aan het project “Grand Foulard”; een onderzoek naar menselijke tekortkomingen en de pogingen om die te camoufleren. Griet Menschaert werd beeldend kunstenaar vanuit een fascinatie voor de menselijke bewegingen: letterlijk, figuurlijk, in relationele zin, in emotionele zin, in taalkundige zin.Beiden zijn er intuïtief van overtuigd dat hun werk een aanvulling kan zijn op dat van de ander.

Door deze twee kunstenaars bijeen te brengen ontstaat een vorm van dialoog tussen binnen- en buitenwereld, de slaapkamer en zijn bewoner, de slaapkamers van de bewoners onderling, de galerie en de buurt, beeldende kunst en fotografie. De vormgeving van BED wordt verzorgd door Maciek Swiatkowski.

Op 17 januari is BED van start gegaan bij de Kunstsuper. Menschaert nam die avond voor het eerst haar lege bed in gebruik. Het gevoel van schaamte en onwennigheid werd hierbij tastbaar gemaakt. Op zaterdag 21 maart wordt BED afgesloten met een eindpresentatie.

Bekijk ook de website van de Kunstsuper, de blog van Gert-Jan, de website van het Grand Foulard project en de website van Griet Menschaert.

Over het verloop van het project tot nu toe vertelt Griet:
'Het wekt alleszins veel interesse van de (allochtone) buurt. Mensen lopen voorbij, zien me tekenen en reageren meteen. Ze steken vaak hun duimen in de lucht of komen een praatje maken. En zo komen we ook aan mensen uit de buurt bij wie Gert-Jan de slaapkamer kan gaan fotograferen. De drempel met de galerie wordt merkzaam kleiner. Ik ben dus volop bezig met grote en kleine tekeningen maken (en me de plek eigen te maken met gordijnen, een tafeltje etcetera) en vanaf nu ga ik ook af en toe overnachten in de galerie. Op 21 maart is de galerie vanaf 13 uur open en dan is er een afsluitende tentoonstelling/presentatie. Van harte welkom!'