Urgent Matters

Sanja Ivekovic

18 apr 2009
1 aug 2009

BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht, en het Van Abbemuseum in Eindhoven, presenteren Urgent Matters, een tweedelige solotentoonstelling van Sanja Ivekovic.

Vergroot

Bild, by Sanja Ivekovic -

Sanja Ivekovic Sanja Ivekovic (1949, woont en werkt in Zagreb, Kroatië) is een van de belangrijkste kunstenaars van haar generatie en van dit moment. Sinds de jaren ‘70 werkt zij met diverse media zoals fotografie, performance, video, installaties, en acties. Ze behoort tot de artistieke generatie die opkwam na 1968, de ‘post-object’, conceptuele kunststroming die bekend staat als ‘New Art Practice’.

Ivekovic’s werk kan worden gekarakteriseerd als een kritische artistieke praktijk, doordrongen van de politiek van het beeld en het lichaam en als een analyse van geconstrueerde identiteiten in de media, waarbij ze de strategieën van politieke betrokkenheid, solidariteit en activisme toepast. In de (toenmalige) Joegoslavische (en daarmee Kroatische) kunstwereld was ze de eerste kunstenares die een feministisch perspectief toepaste in haar werk en haar praktijk als activist. Sinds de politieke omslag van 1989 houdt Ivekovic zich voornamelijk bezig met de ineenstorting van socialistische regimes en met de gevolgen van de triomf van het kapitalisme en de markteconomie op de leefomstandigheden van met name vrouwen.

Van haar vroege foto’s en performances tot haar grote publieke samenwerkingsprojecten van de laatste jaren, heeft Ivekovic de veranderende rol van individuele en persoonlijke waarden en hoe deze zich in het openbaar manifesteren (of juist niet) zichtbaar gemaakt. Politieke en economische beperkingen en man-vrouw kwesties dienen als onontkoombare achtergrond voor haar werk, een positie die de veranderingen van 1989 (zij het in enigszins gewijzigde vorm) heeft overleefd. In haar niet aflatende verkenning van de grens tussen het publieke en het private zelf, verwijst ze op subtiele wijze naar onze collectieve verantwoordelijkheid voor de dingen die om ons heen gebeuren, waardoor haar werk ons (zonder te oordelen) in staat stelt een helderder beeld te krijgen van de wederzijdse afhankelijkheid van dingen en de reikwijdte van onze handelingen, van het kleine gebaar tot het grote verhaal. Het werk van Sanja Ivekovic is nog nauwelijks te zien geweest in Nederlandse musea en kunstinstellingen.

Deze tweedelige tentoonstelling heeft als doel een nieuw publiek uitgebreid kennis te laten maken met het werk van Ivekovic en probeert haar praktijk inzichtelijk te maken door haar feministische stem te verbinden met de maatschappelijke, politieke en historische ontwikkelingen in Kroatië, het land waarin ze woont. Ivekovic’s werk is van cruciale betekenis om zicht te krijgen op hoe de Europese kunst zich in de laatste vijfendertig jaar ontwikkeld heeft. Deze tentoonstelling toont een selectie van sleutelwerken in Ivekovic’s oeuvre vanaf de jaren ’70 tot op heden.

De tentoonstelling in het Van Abbemuseum is vooral gericht op haar eerdere werk van vóór 1989, voornamelijk bestaand uit met een nadruk op fotoseries, collages en gefilmde performances. De werken worden tentoongesteld rondom de grote verticale ruimte van de museumtoren, waar een recenter monumentaal werk, Lady Rosa of Luxembourg, 2001, wordt gereconstrueerd.

Meer informatie op vanabbemuseum.nl

Opening

De opening vindt plaats op zaterdag 18 april om 14.00 uur bij het Van Abbemuseum en om 19.00 uur bij BAK. Bij BAK zal om 20.00 uur de performance Übung Macht den Meister (Practice Makes a Master), oorspronkelijk uitgevoerd door Ivekovic in 1982 in Berlijn, opnieuw worden uitgevoerd door de danseres Sonja Pregrad.

Openingstijden

dinsdag t/m zondag geopend van 11:00 tot 17:00 uur.
Op donderdagen is het museum geopend tot 21:00 uur.
Op maandag is het museum gesloten, met uitzondering van nationale feestdagen.