Sterke verhalen op het web

25 mrt 2004

Een lezingenmiddag over sterke verhalen op het web, georganiseerd door het Amsterdams Historisch Museum en Mediamatic.

Thema's die aan de orde komen zijn: kennis delen, sociale cohesie en collectief geheugen.

Sprekers zijn: Bert Mulder, Martien Kuitenbrouwer, Chris Keulemans, Mila Ernst en Christina Mercken.

Inschrijving kost € 20

zie www.anystory.nl

het aantal plaatsen is beperkt