Ruhezeit Abgelaufen

en ' Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen'

10 mei 2009
2 aug 2009

10 mei/13:30 tot 17:30 - Opening tentoonstelling ' Ruhezeit Abgelaufen' van Rudi Fuchs en kunstwerk ' Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen' van Hans van Houwelingen. Interviews, performances en muziek. Opening door Rudi Fuchs.

Vergroot

Ruhezeit Abgelaufen -

'Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen' is een kunstwerk van Hans van Houwelingen. Het is een lang pad door Vijfhuizen, een pad van stenen. Geen gewone stenen, het zijn grafstenen. Maar onder de grafstenen van Hans van Houwelingen liggen geen doden. Het zijn oude herdenkingsstenen van graven die inmiddels zijn geruimd. De kunstenaar heeft de stenen van mensen gekregen van wie gestorven familieleden geen vaste rustplaats meer hebben. De overledenen zijn volgens hans van Houwelingen eigenlijk voor de tweede keer gestorven. Ze zijn ' dooddood'. Het ' ontsnappen' van de dood heeft volgens hem te maken met twee dingen. Met de doden die geen graf meer hebben, en die langs deze weg toch herrinerd blijven en met de geschiedenis van het negentiende-eeuwse waterliniefort aan de voet van de wal. Het werd gebouwd ter verdediging van de omgeving maar nooit liet een man het leven om die reden.

Het publiek wordt uitgenodigd over dit pad te lopen, te kijken naar het landschap en het lezen van de teksten. Steeds dezelfde woorden: Rust.

Naar aanleiding van dit kunstwerk maakte Rudi Fucks de tentoonstelling 'Ruhezeit Abgelaufen'.De titel refereert aan een bordje bij een graf dat aangeeft dat de grafhuur is beendigd en de dode zijn koffers pakken moet. De mededeling klinkt zelf blijmoedig, alsof hij na zijn schaftijd gewoon weer aan het werk kan.

Alle kunstenaars die Rudi Fuchs heeft uitgekozen voor de tentoonstelling Ruhezeit Abgelaufen raken onverbiddelijk de levenssnaar. Misschien gaat het werk van deze kunstenaars juist niet over de dood, maar over het leven. Immers alleen in het leven kan de dood worden ervaren, dat is de kunst.

Er is werk te zien van Fernando Sanchez Castillo, Pauk Haworth, Jack Holden, Hilary Jeffery, Rudy Luijters, Stani Michiels, Erkka Nissinen, Tommy Olsson, Ronald Ophuis, Berend Strik, Hans Venhuizen en Mu Xue.

In het kader van de manifestatie Ruhezeit Abgelaufen vindt op 17 mei om 14:00 het spel plaats: Leven, het spel. Leven, het spel wordt gespeeld met spelers die intensief worden geconfronteerd met de grillen van het lot en de invloed die de afkomst, karakter en toeval daarop hebben. Onvermijdelijk voor alle deelnemers is de dood. Door 'kracht' en 'hoop' op te bouwen, en vooral door slimme 'vriendschappen' te sluiten, worden de overlevingskansen van de deelnemers aanmerkelijk vergroot en kunnen ze wel 140 jaar oud worden.
Locatie: Kunstfort bij Vijfhuizen (Genieloods)