De dubbelzinnigheid van het einde

Contemplations on the Ambiguous Nature of the End

11 jun 2009
13 dec 2009

In een serie installaties onderzoekt Tania Theodorou (GR) de dubbelzinnige betekenis van het begrip 'het einde?'

Vergroot

De dubbelzinnigheid van het einde - Tania Theodorou

In haar werk is de dood niet nadrukkelijk aanwezig, maar figureert in een spel van subtiele verwijzingen. De verbanden die Theodorou legt tussen taal, populaire beeldcultuur, wetenschappelijke theorieën en funeralia brengen een gevoel van twijfel teweeg. Onze opvatting over het einde blijkt minder eenduidig dan gedacht.

Opening

Donderdag 11 juni 18.00-20.00
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een kunstenaarsboek uitgegeven in een gelimiteerde en genummerde oplage van 200 exemplaren. Deze publicatie is te koop tijdens de opening.