Organisatie:

Artis Den Bosch

Stichting Artis Den Bosch eindigt activiteiten

Artis Den Bosch is van die generatie kunstenaarsinitiatieven, begin jaren tachtig, die opgericht werden in internationaal georiënteerde kunstcircuits; de initiatieven waren de lokale realisaties van een globale beweging. Een belangrijk kenmerk van deze circuits was dat ze sterk gekleurd werden door personen, het waren personele netwerken en niet van instellingen. Artis heeft in de loop van de 25 jaar die het bestaat een goed internationaal netwerk opgebouwd alsmede nationaal prestige.

In de directe omgeving van het initiatief hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die door Artis Den Bosch onvoldoende zijn herkend, de vorming van het Centrum van Beeldende Kunst, de onderwijsinhoudelijke vernieuwingen van de Academie en de veranderende populatie van kunstenaars in de stad. Door het in november 2009 gevormde interim-bestuur werd nieuw beleid ingezet op programmatische vernieuwing, een flexibele organisatie en het opzetten van een andere financieringsstructuur. Hierbij is bewust de dialoog gezocht met stakeholders in de stad.

Aan het gemeente ’s-Hertogenbosch werd gevraagd om een time-out voor de realisatie van deze nieuwe doelen. Dit leek goed aan te sluiten bij de ambities van de stad om middels een nieuw Kunstencluster in de Willem II fabriek en hechte samenwerking tussen culturele instellingen een rol van betekenis op het gebied van beeldende kunst te spelen.

Door de snelheid waarmee een en ander gerealiseerd dient te worden, is het niet mogelijk om de doelstelling op verantwoorde wijze te realiseren. Dit heeft tot het besluit geleid om Artis Den Bosch op te heffen.

Contact informatie

  • Artis Den Bosch
  • Boschveldweg 471
  • 5211 VK
  • ’s-Hertogenbosch
  • NL