Green Revolution

Green Revolution is een term die in de jaren '50 aan de landbouw revolutie werd gegeven. Dit leidde tot het toepassen van industriële en biologische technologieën op de agrarische cultuur. De kunstenaars tijdens de tentoonstelling Green Revolution in Nieuwe Vide, geven een beeld, dat geïnspireerd is op de veranderingen in ons huidige milieu.

Vergroot

GreenRevolution.jpg -