Debat: De Waarde van het Concept

Naar aanleiding van de thema nummer Archis 6/2004: Design versus Concept

Concept en Conceptueel - de meest gebruikte en vooral misbruikte woorden in het jargon van de kunst, het ontwerp en de architectuur. Of niet?

Wat betekenen deze woorden en wat is de consequentie als ze expliceiet uitganspunt van ontwerp worden genomen? En wat als dit juist niet gebeurt? In ieder geval ruimt Archis plaats in voor het betoor dat Michael Rock hield tijdes de voorbije Premselalezing.