Michel Francois

Plans d’évasion

9 okt 2009
10 jan 2010
  • SMAK
  • Citadelpark, Gent

Dat de betekenis van een sculptuur of installatie vervormt of wijzigt naargelang de constellatie waarin ze gecombineerd wordt met andere sculpturen in een bepaalde ruimte, is een onbetwistbare wetmatigheid. Voor Michel François vormt dit echter de basis voor een oeuvre dat zich sinds meer dan vijfentwintig jaar organiseert, transformeert en ontwikkelt. “Plans d’évasion” is het eerste retrospectieve onderzoek naar die – allerminst vrijblijvende – inwisselbaarheid.

Vergroot

Michel Francois - Bron: smak.be

De tentoonstelling in het S.M.A.K. is ontstaan vanuit het ambitieuze plan van Michel François om gedurende meer dan een jaar de nodige tijd en ruimte te nemen en een project rond “Faux Jumeaux” uit te bouwen. In concreto betreft het hier wisselende constellaties van telkens twee kunstenaars die los van elkaar, doch gelijktijdig een werk concipiëren... dat verdacht veel gelijkenissen vertoont. Noem het een prelude van wat nog komen zou, het lanceren van een denkwijze, van waaruit “Plans d’évasion” is gegroeid.

De laatste vijfentwintig jaar heeft Michel François een uitgebreid oeuvre opgebouwd dat georganiseerd is in verschillende thematische clusters. Eén sculptuur of verschillende variaties van eenzelfde sculptuur kunnen hierbij deel uitmaken van verschillende clusters. De onderliggende gedachte is de variabele ‘betekenis’ van elke sculptuur naargelang de confrontatie met andere sculpturen, naargelang de ruimte waarin ze getoond wordt en de manier waarop ze zich tot deze ruimte verhoudt.

Het werk van François bestaat uit momentopnames binnen een proces van stratificatie, waarbij de individuele werken functioneren als taalelementen. Het zijn nomadische bouwstenen die in steeds wisselende relaties nieuwe associaties creëren. Belangrijk binnen deze eerste retrospectieve tentoonstelling is het onderzoek naar de constante evolutie van deze clusters, de manier waarop recente sculpturen hun plaats hierin verwerven en hoe deze clusters in hun veelheid kunnen worden gepresenteerd.

Het werk van François werd reeds in verschillende tentoonstellingen – zoals de Biënnale van Sao Paulo in 1994, Documenta in 1992 of in het Centre Georges Pompidou in 2002 – opgenomen. Het S.M.A.K. brengt voor het eerst een vrij omvattende retro – zo je wil prospectieve – tentoonstelling waarin fotografisch werk, video en sculpturaal werk te zien zal zijn in relatie tot heterogene materialen uit het dagelijkse leven en elementen die de kunstenaar uit zijn vele reizen en ontmoetingen recupereerde.

Curated by Philippe Van Cauteren & Guillaume Désanges

Opening

9.10.2009 om 12.00 - persmoment