Kissing The Target

Myriam Custers

6 nov 2009
29 nov 2009

´Kissing TheTarget´ is een coherent geheel van tekeningen, beelden en foto’s die Myriam Custers speciaal voor deze tentoonstelling gerealiseerd heeft.

Opening 6 november om 19.00 uur - met om 19.30 uur concert van de Skills
Tentoonstelling van 6 november t/m zondag 29 november
Openingstijden vrijdag t/m zondag van 13-17 uur (of op afspraak per mail: info@hedah.nl)

In de tentoonstelling ‘Kissing The Target’ stelt Myriam Custers de vraag wat ´the target’ (het doel) impliceert. Is het de noodzakelijkheid van het maken van beelden, de strijd tegen het banale, de zoektocht naar de relevantie, willen we ons verzoenen met het moment of is het een eindeloos verlangen en daardoor een onmogelijkheid om te stoppen? Wat is ‘het doel’ en wat doet dit met ons (het publiek)?

In haar werk combineert Myriam Custers sporen uit volkskunst, natuurgodsdiensten, kunstgeschiedenis en popcultuur tot beelden met meervoudige betekenissen en onderlinge tegenspraken. Tegelijk geeft zij een onverwachte blik op de mengeling van tradities, van zowel cultuur als subculturen in onze samenleving. In de veelvormig samengestelde beelden verwijst zij naar het showelement in onder andere de Fashion Industry, reclame en displays maar evenzeer naar cultusbeelden en zeventiende-eeuwse pronkstukken. Binnen deze grillige combinaties zoekt zij naar een ondertoon en scherpte die belangrijker zijn dan datgene waarnaar zij verwijst.
Teksten en ideeën voor haar werk kunnen voortkomen uit de muziekcultuur zoals de ‘New Wave’ waarmee zij is opgegroeid in de jaren tachtig en de huidige ‘freakfolk’. Deze muzikale stromingen zijn niet alleen een drijfveer maar vertonen ook overeenkomstige uitgangspunten met haar werk.

Zelf omschrijft Myriam Custers haar werken in ‘Kissing The Target’ als kittige romantiek, een verzameling van krachtenbundels of geconcentreerde momenten die functioneren als blikkerende trofeeën of nieuwe horizonten.

www.myriamcusters.com