ART IN THE CITY

KOOLHAAS/KOLAH

7 nov 2009
12 dec 2009

“Art in the city: Koolhaas/Kolah” is een experimenteel project waarbij de spanning tussen bepalende factoren vanuit de stad aan de ene kant en de vrije wil aan de andere kant worden onderzocht. Hoe ervaart men op fysieke wijze deze paradox in verschillende ruimtes, en op een grotere schaal, in de stad?

Vergroot

flyer ART IN THE CITY front.jpg -

Architectuur en dus ook de stadsinrichting bevorderen op ideologische wijze het individualisme en de economische groei. Architectuur en de inrichting van de stad belichamen sociale gelaagdheid. Deze sociale lagen bevatten codes die collectieve identiteit weerspiegelen als een ideaal. Dit ideaal wekt wrijving op wegens tegenspraak, ongenoegen en onverwachte koersverandering van het menselijk gedrag.
ã Het stedelijke landschap kan beschouwd worden als ware het een schaalmodel voor de inrichting van de maatschappij. Het stedelijke landschap heeft een oorsprong in abstracte en academische concepten, zoals ‘esthetiek’ en ‘dialectiek’. Deze concepten worden tegengesproken door krachten die aangestuurd worden door het menselijke leven zoals willekeurigheid, individuele spontane uitingen en de opkomst van andere identiteiten en gedragingen.
Binnen deze context symboliseert koolhaas/kolah de twee uiterste polen hiervan. Koolhaas, de beroemde Nederlandse architect en kolah, een jong Iranese kunstenaar die ‘street art’ maakt op de straten van Teheran (www.kolahstudio.com). Het project ‘Art in the city: Koolhaas/Kolah’ vertegenwoordigd een ontmoeting tussen deze twee, een ontmoeting tussen het conceptuele en de rauwe menselijke uiting. Dit project wil de creatieve dialogen die hieruit ontstaan identificeren.

Curator: Emilie Oursel