Kan de stad de wereld redden?

Lezing over stedelijkheid in de netwerksamenleving

1 dec 2009
1 dec 2009
  • Buro 2
  • Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare

Een lezing van Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel. Het debat wordt gemodereerd door Filip De Rynck, docent bestuurskunde Hogeschool Gent en Universiteit Antwerpen.

Vergroot

Open Academy - Bron: buro2.be

With:

De wereld zit in een grondige ombouwfase, even belangrijk als de neolithische of industriële revolutie. Mondialisering zweeft echter niet in de lucht, ze grijpt plaats. In de steden. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft nu in steden, ruim drie kwart in Europa. Dat vereist ook een andere vorm van samenleven en dus een culturele omwenteling. De lezing behandelt aspecten van die ontwikkelingen en verdedigt de cosmopolitische stedelijkheid als postnationale samenleving. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de stad.

De lezing met aansluitend debat en receptie vindt plaats in de Vlerick Management School in Gent, Reep 1, op dinsdag 1 december, met om:
17:30 Verwelkoming
18:00 Lezing
18:45 Publiek debat
19:30 Receptie

Schrijf je hier in.