The Extra Light Project

Een project van Sasa Karalic

2 dec 2009
12 dec 2009
  • Lloyd Hotel
  • Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam Amsterdam

The Extra Light Project richt zich op het sociale raakvlak tussen kunst en religie. Met dit project ontwikkelt Sasa Karalic een aantal testomgeingen, waarin het gebruik van visuele effecten vergeleken wordt met het scheppen van collectieve betekenis.

Vergroot

The Extra Light Project - bron

With:

Installatie

Centraal in het project staat het evenement The Extra Light Project: Installation, een mist- en lichtinstallatie in een kerk, waarin een groep van 100 theologen en dominees deelneemt als kernpubliek. Deze geestelijken hebben geen vooraf bepaalde rol en dragen geen toga of priestergewaad. Dit evenement vindt plaats op 10 december 2009 in de Noorderkerk te Amsterdam.

Werkgroepen

Twee maanden voorafgaand aan The Extra Light Project: Installation, hebben zowel theologen als kunstkenners het evenement tijdens een werkgroepsessie geïnterpreteerd. Twee aparte werkgroepen kwamen samen om gezamenlijk de sociale en esthetische implicaties van The Extra Light Project: Installation te voorspellen.De eerste groep bestond uit theologen en predikanten; de tweede uit wetenschappers, schrijvers en kusntenaars. Los van elkaar ontvingen de groepen vooraf basale informatie over de aard van het evenement: waar, wanneer en hoe het plaats zal vinden. Voorafgaand aan de groepssessies, vulden de werkgroepdeelnemers een vragenlijst in over The Extra Light Project: Installation en werd hen gevraagd om hun individuele interpretatie te illustreren met beeldend materiaal. Nadat elke groep in een aparte sessie een eigen interpretatie had gevormd, werden de groepen samen gevoegd om hun opinies over de mogelijke betekenis van het evenement met elkaar te vergelijken.

Expositie

De video-opnames van de werkgroepsessies worden tentoongesteld tijdens de expositie The Extra Light Project: Predictions in het Lloyd Hotel, Amsterda. De expositie vindt plaats tussen 2 en 12 december 2009. De Opening: 2 december om 17.30 uur.