Sander Reijgers en David Elshout

7 nov 2009
12 dec 2009

Sander Reijgers en David Elshout zijn kunstenaars die (hun) primaire behoeften en driften gebruiken om intelligent en gelaagd werk te maken. Sex is daarbij een universeel taalelement dat weloverwogen wordt ingezet. Daarnaast worden techniek, humor en esthetiek als transportmiddel gebruikt om de toeschouwer uitgesproken clichés binnen een hedendaagse context te laten herdefiniëren. Beide kunstenaars nemen een sturende positie in maar laten veel ruimte aan de toeschouwer om een eigen positie in te nemen.

Vergroot

sander-reijgers.jpg - Sander Reijgers

Sander Reijgers heeft zijn schilderkundige achtergrond losgelaten en maakt op bijzondere wijze de overstap naar andere disciplines. In eerder werk van Reijgers zie je een letterlijke stap van het canvas naar draagbaar textiel en gebruikte hij voor het eerst stukken van opblaaspoppen als beeldend materiaal. In zijn nieuwste werk komen alle elementen uit eerdere werken samen in sculpturale vormen. Stukken uit zijn schilderijen en opblaaspoppen vormen samen geëngageerde en zinnenprikkelende ballen. Voor Reijgers een definitieve breuk met zijn verleden als schilder.

De beschrijvende en vaak fragmentarische doeken en tekeningen van David Elshout zijn doorspekt met iconen uit de pop- en filmindustrie. Zij zijn de figuranten in Elshouts eigen verhalen over sensueliteit, geilheid, hebzucht en consumentisme. Alles en iedereen moet zich verhouden tot zijn sterke maatschappijkritische blik, die verpakt wordt in een absolute chaos van verslaving, geweld en sex. Een chaos die niet aan hem zelf voorbij gaat. Met het werk dat hij zal presenteren laat Elshout zien zich te sterken in traditionele technieken die hij met sierlijk gemak op een hedendaagse manier weet te gebruiken.