L’USINE WORKSHOP

ABATTOIR FERMÉ

4 jan 2010
8 jan 2010

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 januari 2010 organiseert L'Usine een (besloten) workshop voor mime-theatermakers en andere kunstenaars. Aan het eind van de vijfdaagse werkperiode wordt een openbare presentatie gehouden.

Vergroot

Tekening door Henry Darger - bron

Stef Lernous, artistiek leider van het Vlaamse gezelschap Abattoir Fermé, werkt gedurende de workshop aan een verkennend onderzoek naar de theatrale mogelijkheden die worden geboden door het werk van de Amerikaanse ‘outsider artist’ Henry Darger. De workshop biedt een unieke mogelijkheid om van binnenuit kennis te maken met de manier van werken die Stef Lernous en zijn gezelschap de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld.

De workshop is primair bedoeld voor afgestudeerde mimespelers, maar ook andere kunstenaars met een vergelijkbare achtergrond en ervaring komen voor deelname in aanmerking. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich kunnen vinden in de mentaliteit van waaruit Abattoir Fermé werkt en dat ze bereid zijn om hard, fysiek en ongeremd te werken.

Abattoir Fermé

Abattoir Fermé interesseert zich voor ‘outsiders’, voor mensen en groepen die in de maatschappij – maar ook in de kunst – terzijde van de hoofdstroom opereren en die daar, onopgemerkt, tot bijzondere prestaties kunnen komen. Henry Darger (1892-1973) was zo’n eenling. Zijn leven in Chicago verliep zonder opzien te baren, maar na zijn dood bleek hij een immense en controversiële artistieke erfenis na te hebben gelaten. Belangrijkste onderdeel daarvan was een manuscript van meer dan vijftienduizend pagina’s dat bekend is geworden onder de titel ‘In the Realms of the Unreal’ – een wonderlijke veelheid aan verhalen met een mythologisch karakter rondom zeven zusters. Het werk is overladen met historische, religieuze en erotische connotaties – in Dargers gefantaseerde wereld waren jonge kinderen tegelijk helden, heiligen en objecten van begeerte. Naast zijn literaire nalatenschap werden er ook honderden door hem gemaakte tekeningen en aquarellen gevonden – ook hier zijn het vaak kinderen die worden afgebeeld.
Sinds de ontdekking van deze geheime schat heeft Henry Darger roem verworven als één van de opmerkelijkste vertegenwoordigers van de kunst die bekend staat als ‘outsider art’ en diende zijn werk voor andere kunstenaars als inspiratiebron – in de beeldende kunst, de literatuur en ook in de popmuziek.

Abattoir Fermé is gefascineerd door deze solitaire, altijd in de schaduw van zijn privéleven opererende kunstenaar. Tot welke theatrale vorm deze fascinatie zal leiden kan nu nog niet worden gezegd, maar Stef Lernous wil deze workshop onder meer gebruiken voor een eerste verkenning in de biografie en het oeuvre van Henry Darger.