Laatste dagen van Het Blauwe Huis zijn geteld

afsluiting 4,5-jarig kunstproject

30 dec 2009
30 dec 2009

In mei 2005 ging Het Blauwe Huis van start als plek voor het ongeplande, het nog niet gedachte. Een door Jeanne van Heeswijk ontwikkeld internationaal kunstproject tijdens de beginperiode van de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg. Een wijk zonder geschiedenis, die letterlijk uit het water opgetrokken is. Inmiddels hebben er 55 kunstenaars, architecten, schrijvers en wetenschappers vanuit de hele wereld in het huis gewoond en gewerkt. Met elkaar hebben ze ruim 45 projecten gerealiseerd. Nu de eerste fase van IJburg zijn voltooiing nadert en het gebied en de gemeenschap vorm hebben gekregen is het moment gekomen om het eiland te verlaten.

Vergroot

Blauwehuis - bron

Om het project af te sluiten wordt onder de titel Blue Printing gedurende de maand december het huis helemaal leeggehaald en wordt per etage de sporen van het project uitgewist. Tijdens dit proces vinden er publieke interviews plaats met deelnemers, bewoners van IJburg en organisaties die bij het project betrokken zijn geweest. Aan de hand van deze interviews en reflecties van externe deskundigen wordt een slotpublicatie gemaakt. Een Blue Print voor het ontwikkelen van nieuwe gemeenschappen.

Met de sluiting van Het Blauwe Huis stoppen de activiteiten niet helemaal. Afgelopen jaren hebben verschillende projecten en door bewoners vergaarde kennis elders een plek gevonden. Voorbeelden zijn Chattheatre van m7red in Brazilië, kinderbibliotheek Leesjeblauw van Marthe van Eerdt in het OKC, IJBOARD van Tere Recarens in Graz, Socially Yours in Hong Kong en KijkRuimte van Daniela Paes Leao in de Amsterdam-Noord. Een groeiend netwerk van Blue Points wat zich blijft bezighouden met het denken over experimentele gemeenschappen.

Woensdag 30 december vindt om 17.00 in Het Blauwe Huis de afsluiting plaats. Dit gebeurt met de onthulling van een plaquette waarmee Het Blauwe Huis gemarkeerd wordt als eerste historische plek op IJburg. Iedereen die nog een keer langs wil komen om afscheid te nemen van het huis is hierbij van harte welkom.