Workshop Interculturele Communicatie

Omgaan met mensen van een ander culturele achtergrond

5 nov 2005

Eigen waarneming en beeldvorming: vanuit welke culturele invloeden is het eigen denken en handelen ontwikkeld? Wat zijn de waarnemingspatronen en stereotypen? Hoe ontstaan vooroordelen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen, onderzoeken de deelnemers hoe zij in ongewone situaties reageren en hoe hun interactie met “de ander

Enkele dagen geleden zijn op Schiphol 11 mensen overleden! Dit kon gebeuren omdat men op deze luchthaven (die er nog recentelijk door het zakenblad Business Traveller tot de beste luchthaven van Europa is bekroond) ervoor koos deur- ontgrendelingen buiten werking de zetten. Deze beslissing was genomen om het risico te verkomen dat er in het geval van brand, mensen uit niet westerse landen op het Europees grondgebied zonder verblijfsvergunning vrij zouden kunnen rondlopen!
Deze gebeurtenis geeft aanleiding er bij stil te staan hoe wij een oordeel vellen over andere culturen.

Related items:
artwalkamsterdam