Het Mirakel van Amsterdam

Lezing over het Mirakel van Amsterdam met Antoine Bodar, theoloog en priester.

2 mei 2010
2 mei 2010

Amsterdam neemt een bijzondere plaats in tussen de katholieke pelgrimsplaatsen en de bekende priester Antoine Bodar kent vele heilige plekjes in de stad.

Vergroot

Tekening naar een raam in de Mirakelkapel van de Sint Johannes en Sint Ursela-kerk - bron

Het mirakel van Amsterdam maakte van de stad een populair pelgrimsoord. Een aan een zieke man toegediende hostie kwam ongeschonden uit het vuur en dit wonder is nog altijd de aanleiding voor de jaarlijkse Stille Omgang,die vanaf het Spui door de Kalverstraat richting de Warmoesstraat trekt.

In 1345 erkende de stedelijke overheid het wonder en de rooms- katholieke kerk bevestigde dit oordeel. De woning van de zieke man werd een kapel, de Heilige Stede, waarin haard van de ziekenkamer te zien was en de hostie aan de gelovigen vertoond werd. De jaarlijkse processie door de stad was een hoogtepunt in het jaar, waarmee de onderlinge band tussen Amsterdammers bevestigd werd; niet- Amsterdammers mochten dan ook niet meedoen, maar konden wel als pelgrim langskomen.

Zodoende werd Amsterdam een bedevaartsoord. Ook Maximiliaan van Oostenrijk, die ernstig ziek was, werd na een bezoek aan de kapel genezen en gaf Amsterdam het voorrecht van het voeren van de keizerskroon, die nog altijd de toren van de Westerkerk bekroont.