Exhibition:

Scroll

Tjebbe van Tijen

15 sep 2006
22 okt 2006

40 jaar verhalende beelden ONTROLD; Mediamatic was tijdens deze maand de host voor Tjebbe van Tijen's scrolls. Het waren panorama's met complexe verhaallijnen uitgebeeld.

Vergroot

Scroll - black and white at Mediamatic

Scrolls

Al in de jaren zeventig was Van Tijen betrokken bij het ontwikkelen van een methode om met horizontale beeld- en tekststroken gecompliceerde onderwerpen aan te snijden en gebeurtenissen in zijn directe omgeving vast te leggen en van een andere context te voorzien. Hiervoor gebruikt hij, tot op de dag van vandaag, de panoramische horizontale 'scroll' en verticale banieren, in de traditie van de verluchte schriftrollen uit de klassieke Grieks-Romaanse en de Oost-Aziatische cultuur. Deze scrolls, bieden de mogelijkheid om complexe en gelaagde onderwerpen op een direct aanspreekbare wijze te visualiseren met behoud van verhalende continuïteit; anders dan het veelgebruikte computer presentatieprogramma Powerpoint waar met iedere nieuwe 'slide' het vorige beeld in vergetelheid geraakt.

De getoonde scrolls bevatten tientallen, soms tot over de honderd, beeldlagen waarbij de verhalen bewust niet worden gefixeerd. Bij elke nieuwe lezing vormen zij een nieuwe spontane waarheid, een hernieuwde interpretatie voor zowel publiek als Van Tijen zelf. Het ineenvloeien van beelden brengt een vloed van woorden teweeg, inclusief aarzelingen, ‘vergissingen’ en steeds weer nieuwe associaties. Van Tijen verzamelt doelbewust gegevens en monteert beelden die officiële geschiedschrijving uitdagen en een omgeving doet ontstaan waarbinnen betekenis nooit volledig is vastgelegd, maar tot stand komt vanuit een specifieke tijd, sfeer en de context. De scrolls vertegenwoordigen een alternatieve positie in de totstandkoming van het individuele en collectieve geheugen, tot op de dag van vandaag. Beelden die tientallen jaren geleden zijn gemaakt ontsnappen aan de gedateerdheid die zoveel werk uit de jaren 70 en 80 kenmerkt.

Exhibitie

In deze tentoonstelling lag de nadruk op het openbaar maken van de enorme rijkdom, historische waarde en schoonheid van een oeuvre dat gedurende decennia tot stand is gekomen. De door de kunstenaar gemaakte selectie van het werk nam de kijker niet alleen mee in een persoonlijk geheugentheater maar opende een bron van maatschappelijk, politieke en artistieke kwesties geplaatst binnen onze nu zo dominante beeldcultuur.

Zie ook: imaginarymuseum.org