Quiet is the New Loud

Curator: Teresa Iannotta (IT)

13 jun 2010
4 jul 2010

Kunstenaars: Stefano Calligaro (IT), Andrew Sroka (USA), David Stamp (UK), Sjoerd Westbroek (NL)

“Het wordt gaandeweg steeds gebruikelijker om in tentoonstellingen werken te vinden die de toeschouwer op de een of andere manier ervaart als schreeuwend, eerder dan sprekend, en ik zie niet in waarom.”

Vergroot

Quiet is the New Loud - source

In Quiet is the New Loud stelt gastcurator Teresa Iannotta zich ten doel om een tentoonstelling met een zeer krachtige impact te realiseren via een meest subtiele benadering. Door alle overweldigende en afleidende elementen uit de tentoonstelling te weren wil Ianotta hedendaagse kunst tonen, die teruggrijpt naar de herkomst van ideeën. Voor Quiet is the New Loud selecteerde Iannotta vier kunstenaars uit binnen- en buitenland. De kunstenaars werken met verschillende media, maar hanteren een overeenkomstige minimale benadering, waarin de wijze van tentoonstellen inherent is aan het zo subtiel mogelijk creeren van betekenis.Iannotta refereert met de titel van deze tentoonstelling naar een vergelijkbare ontwikkeling in de popmuziek.

De titel is gebaseerd op de gelijknamige titel van een conceptalbum van de band Kings of Convenience. De band wilde met het album op ingetogen en acoustische wijze een zo sterk en krachtig mogelijke muziek neerzetten. In het kader van Quiet is the New Loud zullen er daarom een aantal muzikanten worden uitgenodigd, die een ingetogen acoustische sessie zullen spelen binnen de context van de tentoonstelling, waarbij ze gebruik maken van de bijzondere acoustiek in de MariaKapel. De muzikanten die in HMK zullen spelen zijn I am Oak (recentelijk nog in DWDD) en de kunstenaars/muzikanten Kathrin Wolkovicz en Gerwin Luijendijk.

De opening van Quiet is the New Loud zal plaatsvinden op zondag 13 juni om 16:00 uur.

De acoustische sessies worden gehouden op zondag 27 juni vanaf 19:00 uur, in de MariaKapel.

Stefano Calligaro woont en werkt in Rotterdam. In zijn werk onderzoekt hij op minimalistische wijze de aard van een kunstwerk. Hij recyclet beeld, materiaal en betekenis, en construeert daarmee een nieuw betekeniskader, dat refereert naar het werk zelf, en de wereld daarbuiten.

Andrew Sroka werkt vaak met stillevens, die hij afbeeldt door middel van video en fotografie. Door aan het materiaal een markering of slijtage toe te voegen verworden deze beelden tot stille, maar unieke tijdsafdrukken. Andrew Sroka woont en werkt in New York.
David Stamp studeerde in 2009 af van het Piet Zwart instituut in Rotterdam. In zijn werk, dat meestal bestaat uit sculpturen of installaties, refereert Stamp op abstracte wijze naar menselijke rituelen en zinnige of zinlose handelingen.

Sjoerd Westbroek woont en werkt in Rotterdam, waar hij in 2008 afstudeerde aan het Piet Zwart instituut. Zijn werk bestaat meestal uit tekeningen, die hij presenteert in installaties. Deze context-specifieke presentatie van zijn tekeningen beschouwt Westbroek als een belangrijk onderdeel bij het construeren van betekenis.