Marilou de Haan

Een fout is een fout, ook als je ermee wegkomt

Er zijn plaatsen op de wereld waar je echt geen fouten wilt maken. Hoog op deze lijst staan veertien bergtoppen die hoger reiken dan 8000 meter, de Achtduizenders.

Kathryn Schulz is keynote speaker tijdens de eerstvolgende Kom je ook? en doet onderzoek naar het maken van fouten. Hiervoor interviewde zij een groot aantal mensen, wat interessante cases heeft opgeleverd met betrekking tot missers en hoe mensen er mee om gaan. Wij lichten in verschillende blogs drie van haar gesprekken uit.

Vergroot

freezing - foto door f-l-e-x gevonden op flickr

Als je iemand die alle Achtduizenders beklommen heeft, vraagt wat zijn grootste fout ooit is, dan sta je klaar voor de ergste verhalen. Ed Viesturs’ antwoord was echter dat zijn grootste fout ooit het doorzetten van zijn tocht was, om de top van de K2 te halen. Direct denk je aan andere vragen; hoeveel vrienden heeft hij verloren? Heeft hij ernstig letsel opgelopen?

Alles is goed afgelopen. Het ging erom dat hij één moment niet geluisterd heeft naar zijn instinct, dat hij één keer zijn leven echt in gevaar bracht. Hij mag er dan goed vanaf gekomen zijn, voor hem blijft dit zijn grootste fout. Als je op een dergelijke hoogte zit, kun je jezelf zoiets niet permitteren.

Kathryn Schulz interviewde hem onder andere om een hypothese te testen, ‘de paradox van de fout’: wanneer het je doel is om het maken van fouten te ontwijken, moet je er permanent van uitgaan dat je er elk moment één kan maken.
Lees het volledige interview op haar blogpagina