Play Van Abbe, Deel 3

De principes van verzamelen - Het verzamelen van principes

25 sep 2010
30 jan 2011

In het derde deel van Play Van Abbe staat het verzamelen centraal. Wat betekent het om kunstwerken samen te brengen en te bezitten? Welk wereldbeeld roep je op met een collectie? Wie brengt de werken samen en waarom?

Vergroot

logo van abbemuseum - bron

Deel 3 van Play Van Abbe gaat over de verzameling als een archief van visuele culturele herinneringen. Het museum laat zien wat een verzamelbeleid zegt over de tijd waarin de verzameling tot stand komt. Ook vragen we ons af wat het betekent om ‘politieke momenten’ te verzamelen; momenten die de ontwikkelingen in onze hedendaagse cultuur betekenis geven.

U krijgt de kans om een selectie van werken uit de verzameling van het Van Abbemuseum te zien en deze te vergelijken met verzamelingen en archieven die door kunstenaars zijn aangelegd. Zij gebruiken het verzamelen als strategie om een beeld te scheppen van de sociaalmaatschappelijke situatie waarin ze leven.

Programma opening

16.00 – 16.45 uur Openingsspeech in het auditorium door Kader Abdolah, de Iraans-Nederlandse schrijver en columnist, en Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

16.00 – 18.00 uur Rondleidingen door speciale gastrondleiders

17.00 – 19.00 uur KIOSK for Useful Knowledge: verhalen over plaatsen, steden, gebieden. Het Museum: Live-dialoog Nr.1 tussen Paul O’Neill en Annie Fletcher, conservator Van Abbemuseum. Het gesprek is live te volgen in zaal B0-06 en wordt gearchiveerd door Hannah Hurtzig / Mobile Academy. Paul O’Neill is conservator, kunstenaar en onderzoeker bij Situations in Bristol.

Persoonlijk beeld van historische momenten

In de tentoonstelling zijn kunstenaars te zien die de mechanismen van verzamelen gebruiken om een politieke positie te tonen. In veel kunstwerken worden historische momenten vanuit een persoonlijk oogpunt bezien en worden algemeen bekende (media)beelden gecombineerd met persoonlijke verhalen en foto’s. Een voorbeeld is het werk van Sean Snyder dat zich richt op de productie van beelden en de weergave van oorlogen door de media. Hij probeert zo fundamentele vragen over representatie te onthullen.

Verzamelingen van kunstenaars

Soms is er een gebrek aan geschikte instellingen die een collectieve geschiedenis laten zien, waardoor kunstenaars gedwongen zijn om hun eigen partijdige kunstverhalen, archieven en verzamelingen te creëren. Zij zoeken hun eigen historische wegen, verbinden onderbroken verhalen en vormen hun identiteit met deze verzamelingen. Het werk van Sofia Kulik bijvoorbeeld geeft een alternatief verhaal van (kunst in) Polen tussen de jaren 1971 en 1987 en de Roemeense kunstenaar Lia Perjovschi heeft een subjectieve kunstgeschiedenisindex ontwikkeld die uitgegroeid is tot het Contemporary Art Archive/Centre for Analysis (CAA/CfA).

Institutionele verzamelingen

Naast werken van individuele kunstenaars worden enkele collecties onder de loep genomen. Bezoekers kunnen de collectie van het Van Abbemuseum in een nieuw licht zien, doordat de typerende principes achter deze collectie visueel geanalyseerd worden. Ook wordt een deel van de collectie van het Contemporary Art Museum Palestine (CAMP) voor het eerst getoond, gecombineerd met de beweegredenen en mogelijkheden voor de toekomst van een echt Palestijns museum. Een andere collectie die belicht wordt, is de BKR Eindhoven collectie van het Instituut Collectie Nederland (ICN).