Hermeslezing: Martha Rosler

CREATIVE CLASS: ART, CREATIVITY, URBANISM

14 nov 2010
14 nov 2010

Derde Hermeslezing door Martha Rosler over de maatschappelijke en politieke positie van kunstenaars. Zij plaatst deze in de context van Richard Florida's model van de creatieve klasse - een model dat steeds vaker en inniger omarmd wordt door lokale bestuurders en politici, maar waar ook kritiek op is. Wat betekent het voor de kunst wanneer de aanwezigheid van kunstenaars in een stad of regio vooral wordt gezien als een motor voor economische groei? Staat de triomf van de creatieve klasse voor de langverwachte maatschappelijke emancipatie van kunstenaars of juist voor hun onderwerping aan een instrumentele systematiek? Martha Rosler draagt met haar lezing op scherpe wijze bij aan de actuele discussie over de relatie tussen kunst en politiek.
Gratis toegang, reserveren via www.hermeslezing.nl

Vergroot

Rosler_Point_and_Shoot_s - Martha Rosler, Point and Shoot, 2008 Daniel Bouw

De Hermeslezing is een tweejaarlijkse lezing, gestart in 2006, van een internationaal bekende kunstenaar over de plaats van de kunst in het culturele en maatschappelijke spanningsveld. Daarbij gaat het om fundamentele vragen als: Hoe verhoudt de beeldende kunst zich tot de hedendaagse beeldcultuur? Wat is er over van de kritische functie van de kunstenaar en het kunstenaarschap? Moet de beeldende kunst zich maatschappelijk positioneren, en zo ja, hoe?
Het initiatief voor de Hermeslezing is ontstaan uit een samenwerking tussen Hermes, het netwerk van ondernemers in ‘s-Hertogenbosch dat kunst en bedrijfsleven bij elkaar wil brengen, en de Akademie voor Kunst en Vormgeving AKV | St Joost in ‘s-Hertogenbosch. Eerdere Hermeslezingen: Jeff Wall (2008) en Liam Gillick (2006). www.hermeslezing.nl

Martha Rosler (Brooklyn, NY) heeft sinds de vroege jaren zeventig een rijk beeldend oeuvre opgebouwd. Behalve videowerken, foto/tekstmontages, performances en projecten op locatie is ze ook de auteur van kritische essays over kunst, kunstcontext en kunstpolitiek.
Met collega-kunstenaars als Allan Sekula en Mary Kelly behoort Rosler tot de generatie kunstenaars die het gedachtegoed van de conceptuele kunst heeft gecombineerd met een politiek getinte stellingname tegenover kunst en maatschappij. Roslers fotomontages, bijvoorbeeld, becommentariëren de manier waarop oorlogen en andere geopolitieke gebeurtenissen door de massamedia worden verzacht door deze te presenteren als onderdeel van leefstijl, huiselijkheid, seksualiteit en modern comfort.

Tentoonstelliing in SM’s – Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
Van 13 november 2010 t/m 13 februari 2011 presenteert het SM-s museum in ‘s-Hertogenbosch de tentoonstelling Point and Shoot, waarin het werk van Martha Rosler centraal staat. De tentoonstelling wordt zaterdag 13 november om 16:00 uur geopend in aanwezigheid van de kunstenaar (informatie: www.sm-s.nl).