Mediamatic Off-Line Vol. 11#2

Mediamatic Screen 13-20 - januari 2006

Dit tweede deel van Mediamatic Screen kent een eigenlijk nogal onverwachte artistieke opzet. Los van de gemeenschappelijk opdracht om de dynamiek van de stad weer te geven is het alsof de door Mediamatic uitgenodigde kunstenaars en kunstenaarsduo's de onderlinge verhouding van de seksen, van die tussen man en vrouw, hebben willen benadrukken.

Vergroot

Mediamatic Offline VOL. 11#2 - januari 2006

Wie zal vandaag de dag beweren dat iets typisch mannelijk of vrouwelijk is? Toch lijkt hier alsof de Mediamatic Screens toch duidelijk laten raden wie er de maker van is. De vrouwelijke avontuurlijke sfeer is bij Mai Ueda en Vanessa Beecroft duidelijk aanwezig. Bij Ueda als iets van een ongecompliceerde ervaring, als van een reis door een universum van gedeelde vreugden en smarten. Bij Beecroft in de vorm van bijna gescheiden optredens van mannen en vrouwen. De breekbare modellen in het Guggenheim Museum in Venetie benadrukken haar klassieke vrouwelijkheid, de mariniers op het dek van een vliegdekschip vooral het stoer mannelijke element. En ook Claudie de Cleen toont hoe we allemaal nog hechten aan de cliches van de sekse.

Maar niet alleen de vrouwelijke kunstenaars dwingen ons ons met de cliche-beelden van de seksuele verhoudingen bezig te houden. Jasper van den Brink heeft de camera op de betonmolen van een vrachtauto vastgehecht en legt de tocht van de truck door de IJtunnel vast. Een werkelijk overweldigende visuele ervaring, iets als een gerealiseerde jongensdroom. Een hoeveel jongensdroom zit er in de Kus van Yariv Alter Fin? Of in die van Mieke Gerritzen?

En dan zijn er nog de screens die in de kennelijke harmonie van een artistiek partnerschap zijn ontstaan. Vertellen de flikkerende lampjes en een disco-bal van het duo Jodi – Joan Heemskerk and Dirk Paesmans – ons iets over hun samenwerking? Of is hun mooie, afgedankte technologie alleen humoristisch en moeten we in hun gebruik van de klassiek Morse-coderingen niks diepers zoeken? Dan is bij de bijdrage van Young-hae Chang Heavy Industries – Young-hae Chang en Marc Voge – wel heel duidelijk. Hun road-movie in een Amsterdamse huurauto draait om de op het eerste gezicht wel heel shockerende, maar dan bij nader inzien toch ook wel grappige en verrassende verhoudingen die tussen man en vrouw kunnen bestaan.

Waar het in deze dvd kennelijk allemaal om te doen is.