subsidies Kenniswijk

31 dec 2005

Mogelijke tip voor de creatieve industrie is het aanvragen van subsidie voor de ontwikkeling van een innovatieve elektronische consumentendienst.

SenterNovem voert deze 'Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004' uit voor het ministerie van EZ. De regeling is gericht op de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod van innovatieve elektronische diensten van de toekomst voor consumenten in Nederland. Het Ministerie wil met de regeling de landelijke introductie van op consumenten gerichte innovatieve internetdiensten op het gebied van internet en mobiele communicatie versnellen. De regeling is beschikbaar voor bedrijven, ondernemers, (non-)profit instellingen, verenigingen en andere organisaties gevestigd in Nederland.

De regeling kent twee typen dienstenprojecten, namelijk projecten met een maximale subsidie van EUR 400.000 per project ('grote dienstenprojecten') en projecten met een maximale subsidie van EUR 35.000 per projecten 'kleine dienstenprojecten'. Het verschil tussen beide typen projecten betreft vooral schaalgrootte en budget.

Voor de grote projecten geldt een indieningsperiode van 1 augustus 2005 tot en met 27 september 2005. Ondernemers kunnen nog tot 27 september 2005, 17.00 uur projectvoorstellen voor grote diensten bij SenterNovem indienen. Binnen het totale budget is voor de grote projecten EUR 1.500.000 gereserveerd. Maximaal kan EUR 400.000 per project worden toegekend.

De kleine projecten kunnen gedurende 2005 ingediend worden zolang budget resteert. De uiterste formele indieningdatum is dus 31 december 2005. Voor deze kleine projecten is in binnen het totaalbudget EUR 700.000 beschikbaar en medio september is er nog ruim budget beschikbaar.
Kleine dienstenprojecten zijn ICT-diensten die een nieuwe dimensie (verbetering of aanvulling) toevoegen aan het dagelijks leven. Het betreft veelal kleinschalige projecten. Een goed voorbeeld hiervan is een online zelfzorgdienst voor trombosepatiënten die ervoor zorgt dat patiënten hun huis niet meer hoeven te verlaten voor een bloedstollingcontrole; interactieve geheugensteun voor mensen met leerproblemen; het met de mobiele telefoon plaatsen van een cafébestelling; een interactieve cursus afslanken.

Informatie en advies: zie website Senter Novem