Organisatie:

Galerie Schijnheilig

Ook leuk als je niks beters te doen hebt!

Wie zijn we?

Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen waar onder andere beeldende kunst, muziek, theater, poëzie, lezingen en alles daartussen en buitenom samenkomen.

Kraken is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van Schijnheilig. Schijnheilig ziet kraken als een politieke act waarmee een signaal wordt afgegeven dat er misstanden zijn op het gebied van woningnood en leegstand. Tegelijkertijd willen we laten zien dat je iets positiefs kan doen met lege verkrottende panden in de stad. Meer dan dat is kraken voor Schijnheilig ook onderdeel van een houding waarbij niet automatisch de status quo wordt geaccepeerd (ten opzichte autoriteiten, commerciële organisatievormen en de ontwikkeling van de stad).

In januari 2010 heeft Schijnheilig door middel van een kraak haar intrek genomen in een voormalig schoolgebouw aan de Passeerdersgracht 23BG in het hart van de Amsterdamse ‘entertainment area’. Het (niet) lang(er) leegstaande pand is voorzien van een podiumzaal, een expositieruimte en een debat/filmzaal. Inmiddels is het pand een broeiende ontmoetingsplek voor zowel artistiek, wetenschappelijk als politiek geëngageerde mensen.

Schijnheilig gaat er vanuit dat mensen die iets in de ruimte willen doen samen met Schijnheilig werken aan het organiseren en uitvoeren van projecten. Schijnheilig stelt ruimte ter beschikking om artiesten de mogelijkheid te geven meer te doen dan het simpelweg ‘vertonen’ van hun kunst. Schijnheilig wil een open en wederzijds samenwerkingsverband aangaan. De plek fungeert ook als werk- en ontmoetingsplaats. Beeldend kunstenaars die komen exposeren in de expositieruimte worden bijvoorbeeld tijdens de expositie tijdelijk medegaleriehouders. Exposities worden vaak feestelijk geopend met muziek en rouleren om de paar weken. De openingstijden zijn flexibel. De expositieruimte is meestal in het weekend vanaf de namiddag geopend tot in de avond geopend.

Hoe werken we?

Lijkt het je leuk om invulling te geven aan de ruimte, stuur ons een mail met je plan en/of motivatie. Daarbij zijn een aantal dingen van belang om te weten:

Activiteiten in Schijnheilig zijn gratis en publiek toegankelijk. De enige uitzondering geldt voor benefieten waarbij om vrijwillige donaties kan worden gevraagd.
De crew van Schijnheilig werkt op volledige vrijwillige basis. Ook Schijnheilig als project ontvangt geen subisidie. Wij stimuleren projecten van organisaties die op een soortgelijke manier functioneren. In principe geeft Schijnheilig de voorkeur aan activiteiten die het afkunnen zonder grote sponsors, los van alle goede intenties van de organisatoren. Zoals hierboven reeds aangegeven wil Schijnheilig op non-commerciële basis werken, omdat al genoeg andere plekken dat niet doen.
Als je een project op de Passeerdersgracht wil organiseren waarvoor je subsidie ontvangt, gesponsord wordt, ofwel in opdracht werkt, gelden aanvullende voorwaarden. Alle eisen van de geldschieter die betrekking hebben op het gebruik van onze ruimte of de daar aan grenzende omgeving, dienen met ons schriftelijk overlegd te worden. Sponsormateriaal wordt niet op prijs gesteld.
De mensen van Schijnheilig vinden het leuk om in contact te komen en te blijven met leuke organisaties en projecten die bij ons terecht komen. Om die insteek te kunnen behouden en we momenteel te veel aanvragen krijgen, kunnen we helaas niet alle projecten ruimte bieden.

Contact informatie

  • Galerie Schijnheilig
  • Passeerdersgracht 23bg
  • Amsterdam
  • NL
Werkt hier:

Evenementen: Bekijk alle pagina's 9

Heeft een rol in: