Stadmakers van toen #1

14 okt 2013

Stedelijke ontwikkeling in historisch perspectief.

Amsterdam heeft in haar recente geschiedenis roerige tijden beleefd. In verschillende perioden van crisis moest steeds opnieuw de afweging worden gemaakt: verder bouwen of niet? Deze vraag lijkt actueler dan ooit. In twee afleveringen gaan wij op zoek naar de stadmakers van weleer. Wie drukte een onuitwisbare stempel op de ontwikkeling van de stad? Op welke wijze kon er toch grootschalige woningbouw gepleegd worden in de crisisjaren 30 en ten tijden van de wederopbouw? Wat is de kwaliteit van de woningvoorraad die destijds tot stand kwam?

Tijdens de eerste aflevering van Stadmakers van toen neemt Vladimir Stissi, hoogleraar Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, ons mee terug naar de invoering van de Woningwet, en de totstandkoming van de grootschalige sociale woningbouw in de daaropvolgende decennia. Hoe kon er toch op deze schaal gebouwd worden ondanks de crisis van jaren 30?

De Bijlmer, volgens Hugo Priemus 'het grootste misbaksel ooit vertoond in Nederland', heeft doorgaans al voldoende kritiek te verduren. Bevlogen Bijlmer Believer Henno Eggenkamp gaat in op het socialistisch ideaal achter de Bijlmer, en de mate waarin dit uitgekomen is.
Trancity uitgever Simon Franke werkte afgelopen periode aan het boek Vernieuwing van de Stadsvernieuwing. Hierin onder meer aandacht voor de beperkingen van een dergelijk grote stedenbouwkundige operatie. Desalniettemin werd het woningbestand ten tijden van de stadsvernieuwing aanzienlijk verbeterd.

Tot slot geeft Errik Buursink (Dienst Ruimtelijk Ordening) een kritische beschouwing op het esthetisch despotisme van de geordende collectivistische stedenbouw die vanaf 1920 zijn intrede deed in Amsterdam.

Aan de hand van een verzameling inspirerende verhalen uit andere tijden gaan wij in twee afleveringen Stadmakers van toen op zoek naar continuïteit en verandering in de ontwikkeling van Amsterdam.

Moderatie: Susanne Heering

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan door bovenaan deze pagina op de rode knop 'reserveer' te klikken.

Stadmakers van toen wordt geproduceerd in samenwerking met Ymere. Deel twee van 'Stadmakers van toen' vindt plaats op 28 oktober.