Workshop:

FLESHING OUT - workshop

Scenario Workshops

10 nov 2006

V2_, Instituut voor de Instabiele Media en Virtueel Platform organiseren een tweedaags evenement over technologie die dicht op je thuid zit.

Een aantal sprekers van het seminar en verschillende Nederlandse experts ontmoeten elkaar in een klein comite. Zij analyseren best practices in het interdisciplinaire veld van draagbare technologie, werken scenario's uit en onderzoeken de mogelijkheden om projecten op te zetten in Nederland.

Kosten scenario workshops: 75 Euro (studenten 35 Euro)