De dilemma's van de netwerkgeneratie

symposium

10 mrt 2011

Hoeveel vrijheid hebben jongeren werkelijk in hun keuzes voor werken en leven? En ervaren ze het enorme palet aan keuzes nu als een zegen of een last? Het is de hoogste tijd dat deze netwerkgeneratie, die opgroeide met wegvallende grenzen en exploderende keuzemogelijkheden, de eigen positie, kansen en dilemma's grondig onder de loep neemt.

Vergroot

Facebook Network - Image found on Flickr, made by Marc Smith

In een interactief programma, mogelijk gemaakt door Manpower, zullen diverse aspecten van de netwerkgeneratie aan bod komen. Eerst worden een aantal rolmodellen van deze leeftijdsgroep op gebied van maatschappelijke betrokkenheid vertoond in de documentaire Weg van de barricaden van Joop Hazenberg (Prospect-oprichter). Vervolgens wordt er ingezoomd op het onlangs verschenen Manpower-onderzoek, De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt, dat een themaverdieping is op eerder onderzoek van Motivaction. Haiko van der Pol (directeur Marketing en Communicatie Manpower) zal de presentatie verzorgen.

Veel jongeren zijn op zoek naar vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid in hun baan. Maar er zijn óók veel jongeren (laag- én hoogopgeleid) die helemaal niet zo goed om kunnen gaan met een structuurloze wereld.

Na de pauze gaan diverse sprekers en het publiek gezamenlijk op zoek naar antwoorden op drie prangende kwesties van de netwerkgeneratie. Hoe zit het met de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, zijn ze lui en verwend? Wouter Durville (OneforOne en NederlandCares) en Jesse Klaver (Tweede Kamerlid) zullen hun mening op het podium geven. Moet de arbeidsmarkt nu flexibeler worden of niet om jongeren te faciliteren? Emilie van der Lans (arbeidsrechtadvocaat) gaat hierover in debat met Jeroen de Glas (FNV Jong). Tenslotte zullen 'dominee aan de Zuidas' Ruben van Zwieten en André Platteel (jongerencoach en schrijver) hun licht laten schijnen over verbinding in een platte en stuurloze wereld. Moderatoren: Laura van Baars (journalist Trouw) en Joop Hazenberg.

De avond wordt afgesloten met een borrel, aangeboden door Manpower.