Yarre Stooker

De performances, installaties, video’s en foto’s van Yarre Stooker handelen in eerste instantie over vooralsnog onbekende fysieke uitdagingen: Rierboog-insteekspringen, Sea-Run, of, om in conditie te blijven, de Glide Trainer.

Stooker belicht de wereld van sport en spel van alle kanten: hij toont de regels en conventies, zonder welke sport nu eenmaal niet kan bestaan, hij etaleert de vormgeving, van parcours tot outfit, hij beheerst het (becommentariërend) jargon, hij toont de spanning van het moment, het ‘pieken’, de glamour van de winst en niet te vergeten de tragiek van het verlies.

In de installaties is Stooker zelf sportman, scheidsrechter, trainer, publiek en verslaggever in één. Zijn ietwat lijzig maar onmiskenbaar afgetrainde figuur domineert steevast als enige beoefenaar het discours, en zijn persoon bekleedt dan ook consequent alle denkbare plaatsen in het klassement.

Het werk verwijst nadrukkelijk naar de wereld buiten de expositieruimte: Soms heel letterlijk naar nét buiten het museum, als Stooker bijvoorbeeld in Renesse (plus-min) de zeeuwse kustlijn onderzoekt op geschiktheid voor een nieuwe hype: Sea-Run. Een spectaculaire nieuwe topsport waarbij gebruik gemaakt wordt van een merkwaardig natuurkundig fenomeen, te weten dat het zeewater plaatselijk diagonale vormen aanneemt, zodat de sporter de zee als het ware kan afdalen. Een viertal plekken in de nabije omgeving bleek geschikt. Liveverbindingen tussen de expositieruimte en de Sea-Runpistes hielden de bezoeker op de hoogte van voor de sport belangrijke omstandigheden als watertemperatuur, golfslag, wind-snelheid en –richting.

Contact informatie

  • Yarre Stooker
  • Marcusstraat 52-2E
  • 1091 TK
  • Amsterdam
  • THE NETHERLANDS