Martijn Arnoldus, Nikki Timmermans

Masterclass Businessmodel innovatie in de culturele sector

Aan de slag met samenwerking en financiering

22 sep 2011

Op donderdag 22 september organiseert Kennisland de Masterclass Businessmodel Innovatie voor leidinggevenden in de culturele sector. In de Masterclass met inspirerende sprekers en netwerkborrel gaan we een hele dag aan de slag met twee actuele knelpunten om te komen tot innovatie: financiering en samenwerking. Deelnemers krijgen een bredere blik op hoe partners kunnen helpen in het realiseren van innovatieve ideeën en de mogelijkheden rond de financiering daarvan.

Vergroot

vertrouwen - Stichting Mediamatic

Knelpunten: financiering en samenwerking

De Masterclass bouwt voort op de ervaringen die o.a. in het project BMICE-T (www.bmice.nl) en de regeling Innovatie Cultuuruitingen opgedaan zijn. Hieruit blijkt dat twee actuele knelpunten om het huidige businessmodel van culturele instellingen te vernieuwen financiering en samenwerking zijn.

De financieringsstructuur van de culturele sector verandert. De overheid bezuinigt en stelt nieuwe eisen aan subsidie. Culturele instellingen zullen nieuwe manieren moeten vinden om hun culturele missie te kunnen blijven uitoefenen en innovatieve ideeën te realiseren. Welke fundamentele andere manieren van financiering bestaan er? Hoe kun je je nieuwe ideeën realiseren?

Een tweede actueel knelpunt om te komen tot innovatie in de culturele sector is samenwerking. Het aangaan van partnerships en samenwerkingenverbanden kan helpen om je propositie als culturele instelling te vergroten en te versterken. Een ander kan waarde en expertise toevoegen die je zelf niet direct in huis hebt. Maar, hoe kies je de juiste partner?

Programma

De Masterclass vindt plaats van 9.30 uur - 16.00 uur in de Kapel van Smart Project Space (Arie Biemondstraat 105-113, Amsterdam), met aansluitend een netwerkborrel. De Masterclass wordt geleid door Martijn Arnoldus, senior adviseur creatieve economie en Nikki Timmermans, adviseur bij Kennisland.

Tijdens het ochtendprogramma (9.30 - 12.00 uur) zal een theoretische inleiding op het onderwerp businessmodellen voor de culturele sector gegeven worden. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen en elkaars innovatieve ideeën en identificeren mogelijkheden voor samenwerking. Ter inspiratie zullen twee businesscases rond het thema samenwerking gepresenteerd en bediscussieerd worden.

Na de lunch gaat het middagprogramma (13.00 - 16.00 uur) door op het thema financiering. Welke alternatieve manieren van financiering bestaan er? Hoe kan ik mijn ideeën anders financieren? Met twee presentaties van een financieel expert en een financier, en een workshop waarin je aan de slag gaat met het verkennen van mogelijkheden om jouw idee te financieren. Van 16.00-18.00 vindt een netwerkborrel plaats.

Doelgroep

De Masterclass richt zich op leidinggevenden (top- en middensegment) werkzaam bij culturele instellingen. Vernieuwers uit de sector met een leidinggevende functie. Zoals bijvoorbeeld hoofden marketing, communicatie, marketing. Artistiek en/of zakelijk leiders. De Masterclass is niet bedoeld voor intermediairs en adviseurs.

Inschrijving

De Masterclass is een try-out, dus deelname is gratis. Aanmelden kan voor 1 september 2011 via info@kennisland.nl Vermeld bij je inschrijving je naam, functie, organisatie en je contactgegevens. En omschrijf in maximaal 500 woorden welk innovatief idee je hebt om de culturele missie van je organisatie uit de dragen en waarom dit volgen jou vernieuwend is. Uit de aanmeldingen worden veertig deelnemers geselecteerd.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met Nikki Timmermans of Martijn Arnoldus via telefoonnummer 020-5756720.