Lost & Found

Prijs de prijs

Welke Nederlandse kunstprijs verdient een schoonheidsprijs?

Een vakjury maakt een keuze voor de best ontworpen Nederlandse kunstprijs. De laureaten worden op 13 oktober 2011 gehuldigd in de Amsterdamse Stadsschouwburg.
Mis je een Nederlandse kunstprijs op www.prijsdeprijs.nl? Voeg deze toe en maak kans op de prijs voor de mooiste kunstprijs.
Stem vanaf 1 oktober op je favoriete kunstprijs.

Vergroot

PERSFOTO_prijsdeprijs - Het Gouden Kalf en de Gulden Snede, twee van de ongeveer 700 Nederlandse kunstprijzen. Allebei strijden ze mee naar de titel: de best ontworpen Nederlandse kunstprijs. Lernert & Sander

Prijs voor de beste kunstprijs

In Prijs de prijs buigt een vakjury zich nu eens niet over wie de kunstprijzen krijgen, maar over wie ze maken. Barbara Visser, Jurgen Bey en Hedy d’Ancona prijzen de best ontworpen Nederlandse kunstprijs.

Het publiek kiest op prijsdeprijs.nl zijn eigen favoriete kunstprijs. Prijs de prijs vindt plaats op donderdag 13 oktober a.s. tijdens een feestelijke avond in de Stadsschouwburg Amsterdam, waaraan wordt meegewerkt door acteurs Leny Breederveld, Marcel Musters (mugmetdegoudentand), en Joke Tjalsma.

Er zijn in Nederland zo’n 700 kunstprijzen, van de bekende Edisons, Gouden Kalveren en P.C. Hooftprijzen tot kleine onderscheidingen op specifieke deelgebieden van de kunst.
Die prijzen bestaan meestal uit een geldbedrag, lovende woorden van een jury en in ongeveer 250 van de gevallen ook iets tastbaars: een object.

Sommige van die objecten zet je als laureaat graag en met trots op de schoorsteenmantel. Andere prijzen wekken de indruk dat ze een week voor de uitreiking nog even bij elkaar gekleid zijn door een keramiekend familielid van de juryvoorzitter. In het laatste geval krijgt de huldiging iets gênants: iemand die wordt bekroond omdat hij tot de besten in een bepaalde kunstdiscipline behoort, moet lachend op de foto met een kunstwerk van een bijna-amateur. Na het dankwoord wordt het object weggemoffeld en bij het vertrek wordt het niet zelden vergeten.

Er zijn ook prijzen die best mooi of opmerkelijk zijn, maar te veel een vrij kunstwerk, dat eigenlijk niet past bij de winnaar of de gelegenheid. De laureaat moet dan met een bestelbusje naar de uitreiking en het prijzengeld aanwenden voor een verbouwing van zijn huis. De ongeschiktheid van zo’n prijs is niet alleen de maker aan te rekenen, maar ook de opdrachtgevers. Die hadden strengere eisen aan het ontwerp moeten stellen

Over de kwaliteit van de fysieke kunstprijzen kan kortom getwist worden. En dat gaan we nu eens doen ook. Op de website prijsdeprijs.nl wordt een overzicht geboden van alle Nederlandse kunstprijzen. Bezoekers die er nog een missen, kunnen die zelf toevoegen.

Het is voor het eerst dat er zo’n uitgebreide inventaris wordt gemaakt. Van alle objecten zijn er foto’s, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken. Welke kunstprijzen blijken dan de beste te zijn, en waarom? Een vakjury buigt zich over al die prijzen en nomineert er tien, waarop sitebezoekers vervolgens kunnen stemmen. De prijs met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs; daarnaast kiest de jury zelf een favoriet

Volg Prijs de prijs op Facebook