Durftevragen Engelse versie

Wie vraagt, wordt wijzer!

17 nov 2011

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de parallelle sessies. Open plaatsen worden donderdag via kaartjes aan de zaal uitgedeeld.

Durftevragen brengt mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen, die elkaar soms amper kennen, elkaar helpen dromen waar te maken en ambities te realiseren.

Durftevragen is gebaseerd op een aantal principes. Dit zijn er een paar:
• Mensen vinden het leuk een ander te helpen;
• Groei begint met geven;
• Het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat;
• Waarde uitwisselen genereert zijn eigen energie.

Durftevragen gaat over het in kaart brengen en benutten van sociale overwaarde. Vragen kunnen gaan over jezelf, de organisatie/ het bedrijf waar je werkt of over (grotere) maatschappelijke vraagstukken.

Meer info over durftevragen

Bekijk het filmpje op youtube