Docu By Night i.s.m. IDFA: Last Train Home

11 jul 2012

Aangrijpend portret van Chinese arbeiders die hun geliefde familie achter lieten om geld te verdienen in ver gelegen industriegebieden. Winnaar IDFA Award for Best Feature-Length Documentary 2009

Last Train Home
Lixin Fan
Canada/China, 2009, 85 minuten

"We werken ver van huis. De oude mensen en de kinderen zijn in het dorp gebleven. Maar als een familie zelfs met Nieuwjaar niet bij elkaar kan zijn zou het leven zinloos zijn." Aldus een van de talloze Chinese arbeiders die jaarlijks de heroïsche tocht ondernemen van de nieuwe industriegebieden naar hun dorpen in de provincie. Kalm observerend en zonder commentaar brengt Lixin Fan gedurende twee jaar het wel en wee van zo'n familie in beeld. Zestien jaar geleden verlieten vader en moeder de armoede van het platteland om hun geluk te beproeven in de nieuwe economische zones. Hun dochtertje lieten ze achter bij haar grootouders. Nu maken ze lange dagen in een van de vele grauwe fabrieken van waaruit het westen van goedkope kleding wordt voorzien. Het zwaarste werk is echter de Nieuwjaarsreis. Onthutsend is de aanblik van de mensenmassa die zich voor het station heeft verzameld. Dagenlang wacht het echtpaar op een kaartje. Als een sneeuwstorm het spoor heeft ontregeld is de chaos compleet. Toch lukt het ze telkens weer, maar zal het ze ook lukken het gezin bij elkaar te houden en hun dochter en haar broertje braaf te laten studeren van het naar huis gestuurde geld? Pijnlijke momenten onthullen dat de Chinese lankmoedigheid grenzen kent.

Last Train Home
Lixin Fan
Canada/China, 2009, 85 minutes

"We work far away from home. The old and young are still in the village. If the family can't even spend New Year together, life would be pointless." These are the words of one of the countless Chinese workers who make the heroic journey each year from the new industrial areas to their villages in the provinces. In a calm and observational style devoid of comment, Lixin Fan captures two years in the life of one of these families. The father and mother left the poverty of the country 16 years ago to try their luck in the new economic zones, leaving their daughter behind with her grandparents. Now they work long hours in one of the numerous gray factories that supplies the West with cheap clothing. That said, the most toilsome endeavor is the New Year trip. The sight of the multitude gathered at the station is disconcerting, and the couple waits for a ticket for days. When a snowstorm throws rail service into disorder, the chaos is complete. They still manage time and again, but will they also succeed in keeping the family together and ensuring an education for their children, with the money they send home? Painful moments reveal that the patience the Chinese are known for has its limits.