Folkert de Jong

The Man from Delft

26 nov 2011
14 jan 2012

Opening tentoonstelling Folkert de Jong.

Voor zijn nieuwe tentoonstelling in Amsterdam heeft Folkert de Jong een man uit Delft, de Nederlandse prins Willem van Oranje (1533-1586), uit zijn doodkist opgegraven en in de galerieruimte subtiel laten zweven.
De dode prins en de harlekijn, die de eeuwige buitenstaander is en zich niet eenvoudig binnen een systeem laat vangen, maar des te intenser het systeem observeert en reflecteert. De figuur van de harlekijn loopt als een rode draad door het oeuvre van De Jong, als een mogelijk alter ego van de kunstenaar: vrij maar daarom vervreemd van de huidige op efficiëntie en structuur gerichte maatschappij.
De Jongs harlekijn verschijnt elke keer in een andere gedaante, in de huidige tentoonstelling raakt zijn lichaam langzaam begroeid met fragiele brandnetels, een symbool van het nieuwe, het ongetemde en vooral het onvoorspelbare.

Vergroot

Folkert de Jong -

Met:

Het bizarre gezelschap rondom de harlekijn lijkt op een versteend tableau vivant, een theatraal raadsel dat de toeschouwer moet oplossen. Een slanke negentiende-eeuwse dandy in een prachtig wit kostuum, een elegante dame uit dezelfde tijd, een vrolijk Hollands zuivelreclamemeisje en een gebochelde grijsaard met een lamp die zo uit een zeventiende-eeuws schilderij lijkt gestapt. De namen die de kunstenaar aan de figuren heeft toebedeeld lichten enigszins de sluier op. Bijvoorbeeld de dandy is The King of Water, heerser van een der vier elementen die in onze tijd tot grondstof zijn verworden en daarom een koninklijke titel en aandacht verdienen. De Jong verwijst in dit werk subtiel naar een schilderij van Breugel waarop een man met de lamp andere mensen de weg in de chaos wijst. De kunstenaar suggereert dat het zoeken naar de weg in het tumult wellicht de rol van kunst zou moeten zijn.

De Jong behandelt historische figuren gelijk met de symbolische, hij maakt geen verschil tussen het imaginaire en het reële domein, zodat Willem van Oranje even echt is als Dutch Lady of The King of Water. Zonder een moreel oordeel te willen vellen laat De Jong zien dat machthebbers via rituelen en culturele symbolen hun macht uitoefenen en zich simpelweg die beelden toe-eigenen die ze nodig hebben.
Zo makkelijk als de kunstenaar betekenissen transformeert, transformeert hij ook materialiteit: hij laat het luchtige polyurethaan schuim een stevige constructie worden, hij toont de materiële restanten van het maakproces als ingecalculeerde toevalligheid. Zijn tekeningen zijn accumulaties van snelle, energieke kleurviltstiftstreken en kleurvlakken die zich op verschillende manieren tot elkaar verhouden en elkaar uitdagen. De Jong presenteert kunst als ultieme transformatie.

Opening: zaterdag 26 november, 17h00-19h00
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag, 13h00-18h00
Tijdens het galerieweekend Capital A is de galerie geopend op vrijdag 25 nov. van 10.h00 - 18h00; zaterdag 26 nov. van 10h00 - 19h00
en op zondag 27 november van 10h00 - 17h00.