Historische Vereniging Alkmaar

Verzet sloop Ringersfabriek groeit

Behoud van de Ringersfabriek is volgens de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) van essentieel belang om het stadsgezicht aantrekkelijker te maken en het gebied aan de andere kant van het kanaal meer bij de Alkmaarse binnenstad te betrekken.

Vergroot

Ringersfabriek ca 1930. Bron: collectie Regionaal Archief Alkmaar - Foto genomen vanaf een gebouw aan de Paardenmarkt in de richting van het Noord-Hollands Kanaal. Onderaan de foto is de Rijks H.B.S. te zien met daarchter de fabriek van Eyssen. Daarachter het Afgesneden Kanaalvlak. Aan de overkant van het kanaal staat de Ringers fabriek.

De chocoladefabriek zou met z’n karakteristieke architectuur een belangrijke rol in die verbinding kunnen spelen. In de huidige plannen wordt de fabriek echter gesloopt en verdwijnt een stuk architectonische geschiedenis uit de stad. Alle goedbedoelde pogingen om de sfeer van het prachtige pand in de plannen terug te laten komen, kunnen het authentieke gebouw, een monument waardig, op geen enkele manier evenaren.

De HVA is er niet van overtuigd dat renovatie van de oude fabriek financieel niet zou zijn in te passen in het enorme nieuwbouwproject, dat de huidige eigenaar van het Ringerscomplex, projectontwikkelaar MAB, op Overstad wil realiseren.

De HVA zou graag samen met het college van Burgemeester & Wethouders de bijzondere kansen die een monumentstatus biedt, willen bespreken. Zij verwacht, dat het college de monumentaanvraag die de HVA begin december bij de gemeente Alkmaar indiende, door de onafhankelijke commissie Welstand en Monumentenzorg wil laten beoordelen en niet negeert.

Hoe moedig zou het zijn als zowel het college van B&W , als ook het MAB de plannen op Overstad opnieuw vanuit herbestemming van de Ringersfabriek durft te bekijken. Om de politiek en de eigenaar te overtuigen dat herbestemming een reële kans heeft, is de stem van de Alkmaarse bevolking van groot belang.

Sinds er berichten in verschillende kranten verschenen over de handtekeningenactie van de HVA, stromen de steunbetuigingen binnen op de website. Aangemoedigd door de vele reacties en handtekeningen geeft de HVA niet op en blijft zich voor het behoud van de Ringersfabriek inzetten.

Er zijn nog meer handtekeningen nodig! Doe mee! www.hvalkmaar.nl