Onderzoek van TTO naar LED belichting

2008 - 2011

Hieronder volgen een aantal punten uit de samenvatting van het eindverslag 2010-2011. Het volledige document is te vinden op de website van TTO.

With:

Probleem: Sinds 2008 voert TTO onderzoek uit naar LED belichting in de glastuinbouw. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij het opgaande groentegewas tomaat de ontwikkeling snelheid achterblijft indien ‘de kop’ van de plant niet aanvullend verwarmd wordt.

Interessante waarneming: Gesteld kan worden dat het klimaat in de LED afdelingen sterk afweek ten opzichte van de referentie afdeling met SON-T. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de interactie tussen energiebesparing en het klimaat en anderzijds door de wijze waarop de energie werd ingebracht.

Interessante waarneming: Infrarode belichting verwarmt het gewas op een directe wijze en een groeibuis op een indirecte wijze.

Interessante waarneming: Infrarode straling leek het meest eenvoudige middel om het bovenste gedeelte van het gewas te verwarmen; de sturing is snel en het bladoppervlak wordt direct verwarmd en niet indirect zoals bij convectiewarmte.

Interessante waarneming: Onder de begeleidende kwekers en onderzoekers was sterk de indruk dat de negatieve productie mede veroorzaakt werd door het spectrum. Het monochromatische spectrum van slechts rode en blauwe LED’s heeft indirect bijgedragen aan een lagere productie door een lagere bladkwaliteit (gevoeliger voor necrose aan de bladranden in combinatie met “getrokken” blad) en direct door een mogelijk verstoorde assimilatenverwerking en -distributie